Cấp giấy khám sức khỏe
Cấp giấy Khám sức khỏe đi làm
10/29/2013
Lan Anh
Bệnh viện Đa khoa MEDLATEC triển khai khám và cấp Giấy khám sức khỏe đi làm theo đúng tiêu chuẩn của Bộ Y tế
 Cấp giấy khám sức khỏe cho người đi học, đi làm
4/8/2013
Ban biên tập
Bệnh viện Đa khoa MEDLATEC triển khai khám để cấp Giấy khám sức khỏe cho các đối tượng sinh viên, cán bộ đi học, đi...