ThS.BS Nguyễn Thị Thu Hương

Chuyên khoa

Chuyên khoa

Thời gian làm việc

Chia sẻ thông tin bác sĩ

Đặt lịch khám

ThS.BS Nguyễn Thị Thu Hương

Bác sĩ chuyên Khoa Truyền nhiễm

Hoạt động chuyên ngành

- 1993: Tốt nghiệp bác sĩ đa khoa, trường Đại học Y Hà Nội

- 2008: Tốt nghiệp thạc sĩ chuyên khoa Truyền nhiễm, chuyên ngành Gan mật, Đại học Y Hà Nội

- 2012 đến nay: bác sĩ chuyên khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa MEDLATEC

Đề tài nghiên cứu khoa học