BS.CKII. Hoàng Hải Yến

Chuyên khoa

Chuyên khoa

Thời gian làm việc

Chia sẻ thông tin bác sĩ

Đặt lịch khám

BS.CKII. Hoàng Hải Yến

Bác sĩ cao cấp chuyên khoa Truyền nhiễm

Hoạt động chuyên ngành

- 1977-1983: Đại học Y khoa Hà Nội

- 2000-2002: Bác sỹ chuyên khoa II, chuyên ngành Truyền nhiễm

- 2003-2013: Phó Trưởng khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện E Trung ương

- 2013 đến nay: Bác sĩ cao cấp chuyên khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa MEDLATEC

 

Đề tài nghiên cứu khoa học