BS.CKI. Nguyễn Thị Liên Hương

Chuyên khoa

Chuyên khoa

Thời gian làm việc

Chia sẻ thông tin bác sĩ

Đặt lịch khám

BS.CKI. Nguyễn Thị Liên Hương

Bác sĩ cao cấp chuyên khoa Truyền nhiễm

Hoạt động chuyên ngành

-1982: Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội

- 1982-2014: Công tác tại Bệnh viện Bạch Mai

+1982-2004: Phó Trưởng khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Bạch Mai (chuyên khoa Gan mật, Bệnh viện Bạch Mai)

- Từ 2014 đến nay: bác sĩ cao cấp chuyên khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa MEDLATEC.

Đề tài nghiên cứu khoa học