BS. Đoàn Thu Hiền

Chuyên khoa

Chuyên khoa Mắt

Thời gian làm việc

Chia sẻ thông tin bác sĩ

Đặt lịch khám

BS. Đoàn Thu Hiền

Bác sĩ chuyên khoa Mắt

Hoạt động chuyên ngành

- 2005: Tốt nghiệp bác sĩ đa khoa, Trường ĐH Y Khoa Rostov Liên Bang Nga.

- 2013: Chứng chỉ Khúc xạ 

- Hiện là bác sĩ chuyên khoa Mắt, kiêm Phó Trưởng Phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa MEDLATEC

Đề tài nghiên cứu khoa học