BS.CKI Dương Ngọc Vân

Chuyên khoa

Chuyên khoa Sản khoa - Nam khoa

Thời gian làm việc

Chia sẻ thông tin bác sĩ

Đặt lịch khám

BS.CKI Dương Ngọc Vân

Bác sĩ chuyên khoa

Hoạt động chuyên ngành

- 2009: Tốt nghiệp bác sĩ đa khoa

-  2010: Chuyên khoa Sơ bộ Sản phụ khoa

- 2013: Chụp Xquang tử cung vòi trứng 

- 2015: Siêu âm thai cơ bản

- 2016: Tốt nghiệp chuyên khoa I chuyên ngành Sản - phụ khoa

Đề tài nghiên cứu khoa học