ThS. BS Trịnh Thị Quế

Chuyên khoa

Khoa Xét Nghiệm

Thời gian làm việc

Chia sẻ thông tin bác sĩ

Đặt lịch khám

ThS. BS Trịnh Thị Quế

Trưởng Khoa Xét nghiệm

Hoạt động chuyên ngành

- 1999: Tốt nghiệp bác sĩ đa khoa

- 2011: Tốt nghiệp thạc sĩ y học chuyên ngành Hóa sinh 

- Chứng chỉ Hóa sinh lâm sàng nâng cao

- Chứng chỉ Nội kiểm tra chất lượng xét nghiệm 

- 2012 đến nay: Thạc sĩ chuyên khoa Hóa sinh, hiện Trưởng Khoa Xét nghiệm, Bệnh viện Đa khoa MEDLATEC.

Đề tài nghiên cứu khoa học