BS.CKI Vũ Hải Yến

Chuyên khoa

Chuyên khoa Thần kinh

Thời gian làm việc

Chia sẻ thông tin bác sĩ

Đặt lịch khám

BS.CKI Vũ Hải Yến

Bác sĩ chuyên khoa

Hoạt động chuyên ngành

  • 2008: Tốt nghiệp bác sỹ đa khoa

  • 2014: Tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa I chuyên ngành Nội Thần kinh

  • 2011: Chứng nhận siêu âm tổng quát

  • Hiện là bác sĩ chuyên khoa Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa MEDLATEC

Đề tài nghiên cứu khoa học