BS.CKII. Đặng Thị Nga

Chuyên khoa

Chuyên khoa Nội tiết

Thời gian làm việc

Chia sẻ thông tin bác sĩ

Đặt lịch khám

BS.CKII. Đặng Thị Nga

Bác sĩ cao cấp

Hoạt động chuyên ngành

  • 1981-2000: Bác sĩ điều trị Bệnh viện Đa khoa Hà Đông
  • Từ 2000 - 2016: Phó Trưởng khoa Khám Bệnh, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông
  • Hiện là bác sĩ cao cấp chuyên Khoa Nội tiết, Bệnh viện Đa khoa MEDLATEC

Đề tài nghiên cứu khoa học