Thư viện hình ảnh
MEDLATEC

Tất cả 9 ảnh được hiển thị

  • Bệnh viện MEDLATEC nhận bằng khen đơn vị y tế xuất sắc của Sở Y tế ngày 12/3/2015
  • Bệnh viện MEDLATEC nhận bằng khen đơn vị y tế xuất sắc của Sở Y tế ngày 12/3/2015
  • Bệnh viện MEDLATEC nhận bằng khen đơn vị y tế xuất sắc của Sở Y tế ngày 12/3/2015
  • Bệnh viện MEDLATEC nhận bằng khen đơn vị y tế xuất sắc của Sở Y tế ngày 12/3/2015
  • Bệnh viện MEDLATEC nhận bằng khen đơn vị y tế xuất sắc của Sở Y tế ngày 12/3/2015
  • Bệnh viện MEDLATEC nhận bằng khen đơn vị y tế xuất sắc của Sở Y tế ngày 12/3/2015
  • Bệnh viện MEDLATEC nhận bằng khen đơn vị y tế xuất sắc của Sở Y tế ngày 12/3/2015
  • Bệnh viện MEDLATEC nhận bằng khen đơn vị y tế xuất sắc của Sở Y tế ngày 12/3/2015
  • Bệnh viện MEDLATEC nhận bằng khen đơn vị y tế xuất sắc của Sở Y tế ngày 12/3/2015