Thư viện hình ảnh
MEDLATEC

Tất cả 7 ảnh được hiển thị

  • MEDLATEC trao học bổng cho học sinh nghèo của trường Đại học Y Hà Nội, tháng 12/2014
  • MEDLATEC trao học bổng cho học sinh nghèo của trường Đại học Y Hà Nội, tháng 12/2014
  • MEDLATEC trao học bổng cho học sinh nghèo của trường Đại học Y Hà Nội, tháng 12/2014
  • MEDLATEC trao học bổng cho học sinh nghèo của trường Đại học Y Hà Nội, tháng 12/2014
  • MEDLATEC trao học bổng cho học sinh nghèo của trường Đại học Y Hà Nội, tháng 12/2014
  • MEDLATEC trao học bổng cho học sinh nghèo của trường Đại học Y Hà Nội, tháng 12/2014
  • MEDLATEC trao học bổng cho học sinh nghèo của trường Đại học Y Hà Nội, tháng 12/2014