Hà Nội:

Địa chỉ: 42 Nghĩa Dũng, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 37 162 066

Fax:(84-4) 37 150 366

Email: info@medlatec.com

Website: www.medlatec.vn

Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:

Địa chỉ: 323 -325  Võ Thành Trang
P.11, Q. Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-8) 38 657 574

Fax:(84-8) 38 657 574

Email: info@medlatec.com

Website: www.medlatec.vn

Gửi liên hệ tới chúng tôi