Tra cứu nhanh dịch vụ :

(Ngoài những xét nghiệm được hiển thị ở bên dưới Quý khách có thể tìm kiếm trực tiếp tại đây)


Thông tin mang tính chất tham khảo.Quý khách có thể gọi lên tổng đài 1900 56 56 56 để biết thêm chi tiết

STT TÊN DỊCH VỤ GIÁ TIỀN
1 Cấp cứu bỏng mắt 200.000 VNĐ
2 Cấp cứu cơn Glocom cấp 250.000 VNĐ
3 Công lấy dịch kết mạc 50.000 VNĐ
4 CT 32 dãy CQ (vòm họng) (100ml) 1.550.000 VNĐ
5 Gói khám mắt 1 (BN tăng HA/ĐTĐ) 200.000 VNĐ
6 Gói khám mắt 2(NN tăng nhãn áp) 280.000 VNĐ
7 HCC Wako 2.000.000 VNĐ
8 KSĐ M. tuberculosis (Hàng 2) 2.900.000 VNĐ
9 Pivka II 980.000 VNĐ
10 Rạch áp xe túi lệ 180.000 VNĐ
11 SA khớp vai phải17h01-20h00(BSGĐ) 520.000 VNĐ
12 SA khớp vai trái17h01-20h00(BSGĐ) 520.000 VNĐ
13 Soi bóng đồng tử 60.000 VNĐ
14 Tetavax (Vaccin phòng uốn ván pháp) 150.000 VNĐ
15 Tiêm cạnh nhãn cầu 200.000 VNĐ
16 Tiêm dưới kết mạc 100.000 VNĐ
17 Zika virus IgG 1.000.000 VNĐ
18 Zika virus IgG (theo yêu cầu) 1.350.000 VNĐ
19 Zika virus IgM 1.050.000 VNĐ
20 Zika virus IgM (theo yêu cầu) 1.450.000 VNĐ
21 17-cetosteroid NT 300.000 VNĐ
22 17-OH-Progesterone 250.000 VNĐ
23 A/G 40.000 VNĐ
24 AFP 159.000 VNĐ
25 Albumin dịch 29.000 VNĐ
26 Albumin máu 29.000 VNĐ
27 Albumin nước tiểu 29.000 VNĐ
28 Albumin nước tiểu 24 giờ 29.000 VNĐ
29 Aldosterone 269.000 VNĐ
30 Alkaline Phosphatase 45.000 VNĐ
31 Alpha 1-antitrypsine 129.000 VNĐ
32 Alpha Thalassemia (21 Strip Assay) 6.500.000 VNĐ
33 Alpha thalassemia SEA 650.000 VNĐ
34 ALT (GPT) 39.000 VNĐ
35 AMH Cobas 850.000 VNĐ
36 Amphetamin (AMP) 150.000 VNĐ
37 Amylase dịch 45.000 VNĐ
38 Amylase máu 45.000 VNĐ
39 Amylase nước tiểu 45.000 VNĐ
40 Amylaza nước tiểu 24h 50.000 VNĐ
41 ANA Screen - Laison 269.000 VNĐ
42 Anti Beta2 glycoprotein 600.000 VNĐ
43 Anti beta2 glycoprotein IgG 300.000 VNĐ
44 Anti beta2 glycoprotein IgM 300.000 VNĐ
45 Anti CCP 300.000 VNĐ
46 Anti LKM-1 350.000 VNĐ
47 Anti Nucleosome 350.000 VNĐ
48 Anti Phospholipid IgG 299.000 VNĐ
49 Anti Phospholipid IgM 299.000 VNĐ
50 Anti Phospholipid IgM 300.000 VNĐ
51 Anti Sn RNP/ Sm 240.000 VNĐ
52 Anti SS-A (Ro) 240.000 VNĐ
53 Anti SS-B (La) 240.000 VNĐ
54 Anti-Centromer B 240.000 VNĐ
55 Anti-dsDNA- Laison 299.000 VNĐ
56 Anti-GAD 250.000 VNĐ
57 Anti-Histone 240.000 VNĐ
58 Anti-RNP-70 240.000 VNĐ
59 Anti-RNP-Sm 240 VNĐ
60 Anti-Scl-70 240.000 VNĐ
61 Anti-TG 229.000 VNĐ
62 Anti-TPO 249.000 VNĐ
63 Asen niệu 210.000 VNĐ
64 ASLO định lượng 90.000 VNĐ
65 AST (GOT) 39.000 VNĐ
66 Ấu trùng giun chỉ 150.000 VNĐ
67 Ấu trùng sán dây (IgG) 199.000 VNĐ
68 AZF 3.500.000 VNĐ
69 Bạch biến (1cm) 150.000 VNĐ
70 Bạch cầu 59.000 VNĐ
71 Băng Ép 200.000 VNĐ
72 Benzen máu 410.000 VNĐ
73 Benzen nước tiểu 410.000 VNĐ
74 Beta Thalassemia (22 Strip Assay) 6.500.000 VNĐ
75 Beta2-microglobulin 180.000 VNĐ
76 Beta-hCG 159.000 VNĐ
77 Bilirubin dịch não tuỷ 29.000 VNĐ
78 Bilirubin toàn phần 29.000 VNĐ
79 Bilirubin trực tiếp 29.000 VNĐ
80 Bóc giả mạc (1) 80.000 VNĐ
81 Bóc giả mạc hai mắt 150.000 VNĐ
82 Bóc nang tuyến Bartholin 1.500.000 VNĐ
83 Bóc nhân sơ tuyến vú 3.500.000 VNĐ
84 Bơm IUI 2.800.000 VNĐ
85 Bơm rửa lệ đạo (1) 90.000 VNĐ
86 Bơm rửa lệ đạo hai mắt 150.000 VNĐ
87 Bóp bóng ambu qua mặt nạ 250.000 VNĐ
88 C3 149.000 VNĐ
89 C4 149.000 VNĐ
90 CA 125 199.000 VNĐ
91 CA 15-3 199.000 VNĐ
92 CA 19-9 199.000 VNĐ
93 CA 72-4 199.000 VNĐ
94 Các chất gây nghiện trong NT: 200.000 VNĐ
95 Cadimi nước tiểu 210.000 VNĐ
96 Calci Ion 39.000 VNĐ
97 Calci máu 39.000 VNĐ
98 Calci nước tiểu 24h 39.000 VNĐ
99 Calcitonin II miễn dịch 259.000 VNĐ
100 Cầm máu mũi bằng Meroxeo (1 bên) 400.000 VNĐ
101 Cầm máu mũi bằng Meroxeo (2 bên) 700.000 VNĐ
102 Cân nặng 5.000 VNĐ
103 Cặn nước tiểu 19.000 VNĐ
104 Cặn nước tiểu tự động 45.000 VNĐ
105 Canxi dịch não tuỷ 39.000 VNĐ
106 Canxi ion nước tiểu 39.000 VNĐ
107 Canxi nước tiểu 39.000 VNĐ
108 Cấp cứu ngừng thở 1.000.000 VNĐ
109 Cấp cứu ngừng tuần hoàn 1.000.000 VNĐ
110 Cardiolipin IgG miễn dịch 299.000 VNĐ
111 Cardiolipin IgM miễn dịch 299.000 VNĐ
112 Cắt bao quy đầu trên 18 tuổi 2.496.000 VNĐ
113 Cắt bỏ u nhỏ, sẹo, tổ chức dưới da 300.000 VNĐ
114 Cắt chỉ giác mạc (<3 mũi) 80.000 VNĐ
115 Cắt chỉ giác mạc (>3 mũi) 100.000 VNĐ
116 Cắt chỉ kết mạc 120.000 VNĐ
117 Cắt lợi chùm 200.000 VNĐ
118 Cắt mống mắt ngoại vi bằng laser 1.500.000 VNĐ
119 Cắt polyp ống tai 300.000 VNĐ
120 Cắt polyp ống tiêu hóa (01) 999.000 VNĐ
121 Cắt polyp ống tiêu hóa (02) 499.000 VNĐ
122 Cắt polyp ống tiêu hóa (03) 299.000 VNĐ
123 Catecholamin máu: 1.190.000 VNĐ
124 Catecholamin nước tiểu 1.190.000 VNĐ
125 Cầu kim loại cẩn sứ (3 răng) 3.200.000 VNĐ
126 Cấy dịch âm đạo 300.000 VNĐ
127 Cấy dịch họng 300.000 VNĐ
128 Cấy dịch khớp 300.000 VNĐ
129 Cấy dịch màng bụng 300.000 VNĐ
130 Cấy dịch màng phổi 300.000 VNĐ
131 Cấy dịch màng tim 300.000 VNĐ
132 Cấy dịch niệu đạo 300.000 VNĐ
133 Cấy dịch vết thương 300.000 VNĐ
134 Cấy đờm 300.000 VNĐ
135 Cấy dụng cụ 300.000 VNĐ
136 Cấy lao bằng phương pháp MGIT 600.000 VNĐ
137 Cấy máu 349.000 VNĐ
138 Cấy mủ 300.000 VNĐ
139 Cấy nước não tuỷ 300.000 VNĐ
140 Cấy nước tiểu 300.000 VNĐ
141 Cấy phân 300.000 VNĐ
142 Cấy phân tìm tả 300.000 VNĐ
143 Cấy que tránh thai Implant 2.900.000 VNĐ
144 Cấy thường 300.000 VNĐ
145 Cấy tìm liên cầu khuẩn nhóm B 300.000 VNĐ
146 Cấy tinh dịch đồ 300.000 VNĐ
147 CD4 400.000 VNĐ
148 CEA 199.000 VNĐ
149 CEA, dịch màng phổi 199.000 VNĐ
150 Cephalin-kaolin 59.000 VNĐ
151 Ceruloplasmine 200.000 VNĐ
152 Cervarix (Vaccin phòng HPV) 1.250.000 VNĐ
153 Chấm họng 50.000 VNĐ
154 Chẩn đoán lậu cầu - Kỹ thuật PCR 320.000 VNĐ
155 Chất gây nghiện/máu (Heroin, ...) 350.000 VNĐ
156 Chì máu 450.000 VNĐ
157 Chích áp xe vú 2.500.000 VNĐ
158 Chích apxe tuyến vú 300.000 VNĐ
159 Chích chắp, chích lẹo đa chắp 200.000 VNĐ
160 Chích chắp, chích lẹo đơn chắp 150.000 VNĐ
161 Chích rạch vành tai 250.000 VNĐ
162 Chiều cao 5.000 VNĐ
163 Chỉnh kính và cấp đơn kính 60.000 VNĐ
164 Chỉnh nha cố định 15.000.000 VNĐ
165 Chỉnh nha tháo lắp 2.000.000 VNĐ
166 Chỉnh nha tháo lắp trên 15 tuổi 3.000.000 VNĐ
167 Chlamydia 130.000 VNĐ
168 Chlamydia - Lậu PCR 299.000 VNĐ
169 Chlamydia - Lậu PCR (QIA Gen) 650.000 VNĐ
170 Chlamydia Trachomatis IgA-Liaison 250.000 VNĐ
171 Chlamydia trachomatis IgG 250.000 VNĐ
172 Chlamydia Trachomatis IgG-Liaison 250.000 VNĐ
173 Chọc dịch màng phổi dẫn lưu 350.000 VNĐ
174 Chọc dò dịch não tủy 350.000 VNĐ
175 Chọc dò màng bụng 200.000 VNĐ
176 Chọc dò màng bụng hoặc màng phổi 200.000 VNĐ
177 Chọc dò màng phổi 300.000 VNĐ
178 Chọc dò màng tim 300.000 VNĐ
179 Chọc dò tủy sống 300.000 VNĐ
180 Chọc dò u gan chẩn đoán tế bào 500.000 VNĐ
181 Chọc dò u xương chẩn đoán tế bào 300.000 VNĐ
182 Chọc hút dịch vành tai 250.000 VNĐ
183 Chọc hút hạch hoặc u 110.000 VNĐ
184 Chọc hút khí màng phổi 200.000 VNĐ
185 Chọc hút nang hướng dẫn siêu âm 419.000 VNĐ
186 Chọc hút nang nhỏ hút dịch 100.000 VNĐ
187 Chọc hút nang tuyến giáp(SA) 529.000 VNĐ
188 Chọc hút ổ abces <1cm 150.000 VNĐ
189 Chọc hút ổ abces >1cm 200.000 VNĐ
190 Chọc hút tế bào phần mềm bằng kim nhỏ 110.000 VNĐ
191 Chọc hút tế bào tuyến giáp 110.000 VNĐ
192 Chọc hút u nang sàn mũi 200.000 VNĐ
193 Chọc rửa màng phổi 300.000 VNĐ
194 Chọc tế bào, hướng dẫn của siêu âm 329.000 VNĐ
195 Cholesterol 35.000 VNĐ
196 Cholesterol Dịch 35.000 VNĐ
197 Cholinesterase 100.000 VNĐ
198 Chốt kim loại 300.000 VNĐ
199 Chốt sứ 700.000 VNĐ
200 Chốt thạch anh 500.000 VNĐ
201 Chốt titan 500.000 VNĐ
202 Chữa tủy 1 răng 700.000 VNĐ
203 Chữa tủy 2 răng 1.400.000 VNĐ
204 Chữa tủy qua chụp răng cửa 500.000 VNĐ
205 Chữa tủy qua chụp răng hàm 700.000 VNĐ
206 Chữa tuỷ răng cửa 350.000 VNĐ
207 Chữa tuỷ răng hàm lớn 600.000 VNĐ
208 Chữa tủy răng hàm lớn 2 răng 1.200.000 VNĐ
209 Chữa tuỷ răng hàm nhỏ 500.000 VNĐ
210 Chữa tủy răng hàm nhỏ 2 răng 1.000.000 VNĐ
211 Chữa tuỷ răng trẻ em 250.000 VNĐ
212 chụp 2 răng cercon 10.000.000 VNĐ
213 chụp 3 răng cercon 15.000.000 VNĐ
214 Chụp 4 răng Cercon 20.000.000 VNĐ
215 Chụp CT đến 32 dãy có thuốc cản quang (cột sống) (100ml) 1.679.000 VNĐ
216 Chụp CT đến 32 dãy có thuốc cản quang (cột sống) (50ml) 1.409.000 VNĐ
217 Chụp CT đến 32 dãy có thuốc cản quang (Ngực, phổi) (100ml) 1.679.000 VNĐ
218 Chụp CT đến 32 dãy có thuốc cản quang (Ngực, phổi) (50ml) 1.409.000 VNĐ
219 Chụp CT đến 32 dãy có thuốc cản quang (ổ bụng) (100ml) 1.679.000 VNĐ
220 Chụp CT đến 32 dãy có thuốc cản quang (ổ bụng) (50ml) 1.409.000 VNĐ
221 Chụp CT đến 32 dãy có thuốc cản quang (sọ não) (100ml) 1.550.000 VNĐ
222 Chụp CT đến 32 dãy có thuốc cản quang (sọ não) (50ml) 1.330.000 VNĐ
223 Chụp CT đến 32 dãy có thuốc cản quang (tiểu khung) (100ml) 1.679.000 VNĐ
224 Chụp CT đến 32 dãy có thuốc cản quang (tiểu khung) (50ml) 1.409.000 VNĐ
225 Chụp CT đến 32 dãy có thuốc cản quang (xoang) (100ml) 1.550.000 VNĐ
226 Chụp CT đến 32 dãy có thuốc cản quang (xoang) (50ml) 1.330.000 VNĐ
227 Chụp CT đến 32 dãycó thuốc cản quang (thái dương) (100ml) 1.679.000 VNĐ
228 Chụp CT đến 32 dãycó thuốc cản quang (thái dương) (50ml) 1.409.000 VNĐ
229 Chụp Đại Tràng KTS 459.000 VNĐ
230 Chụp hợp kim thường cẩn sứ (2 răng) 2.200.000 VNĐ
231 Chụp hợp kim thường cẩn sứ (4 răng) 4.200.000 VNĐ
232 Chụp sứ 5.000.000 VNĐ
233 Chụp sứ ceron HT 6.000.000 VNĐ
234 Chụp sứ không kim loại Alumina 3.000.000 VNĐ
235 Chụp sứ kim loại quý 7.000.000 VNĐ
236 Chụp sứ tital 1 răng 2.000.000 VNĐ
237 Chụp sứ tital 2 răng 4.000.000 VNĐ
238 Chụp sứ tital 3 răng 6.000.000 VNĐ
239 Chụp sứ tital 4 răng 8.000.000 VNĐ
240 Chụp thép thường 1 răng 400.000 VNĐ
241 Chụp thép thường 2 răng 800.000 VNĐ
242 Chụp thép thường 3 răng 1.200.000 VNĐ
243 Chụp thép thường 4 răng 1.600.000 VNĐ
244 Chụp Xquang 2 răng 90.000 VNĐ
245 Chụp Xquang 3 răng 130.000 VNĐ
246 Chụp Xquang Blondeau 99.000 VNĐ
247 Chụp Xquang cột sống cổ C1-C2 179.000 VNĐ
248 Chụp Xquang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng 179.000 VNĐ
249 Chụp Xquang cột sống thắt lưng chếch hai bên KTS 179.000 VNĐ
250 Chụp Xquang cột sống thắt lưng De Sèze KTS 179.000 VNĐ
251 Chụp Xquang cột sống thắt lưng động, gập ưỡn KTS 179.000 VNĐ
252 Chụp Xquang cột sống thắt lưng L5-S1 thẳng nghiêng KTS 179.000 VNĐ
253 Chụp Xquang Hirtz 99.000 VNĐ
254 Chụp Xquang khớp khuỷu gập (Jones hoặc Coyle) 99.000 VNĐ
255 Chụp Xquang khớp khuỷu tay phải thẳng, nghiêng hoặc chếch 179.000 VNĐ
256 Chụp Xquang khớp vai nghiêng hoặc chếch 99.000 VNĐ
257 Chụp Xquang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên 99.000 VNĐ
258 Chụp Xquang niệu đồ tĩnh mạch (UIV KTS) 599.000 VNĐ
259 Chụp X-quang số hóa 1 phim (khác) 99.000 VNĐ
260 Chụp X-quang số hóa 2 phim (khác) 179.000 VNĐ
261 Chụp Xquang thực quản cổ nghiêng 239.000 VNĐ
262 Chụp Xquang thực quản dạ dày 239.000 VNĐ
263 Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng 179.000 VNĐ
264 CK- MB (miễn dịch) 119.000 VNĐ
265 CK total 50.000 VNĐ
266 CMV IgG 159.000 VNĐ
267 CMV IgM 239.000 VNĐ
268 CMV-DNA PCR Định lương 499.000 VNĐ
269 Co cục máu 20.000 VNĐ
270 Cố định chấn thương chân 2 nẹp 100.000 VNĐ
271 Cố định chấn thương chân 4 nẹp 150.000 VNĐ
272 Cố định chấn thương cổ 220.000 VNĐ
273 Cố định chấn thương lồng ngực 220.000 VNĐ
274 Cố định chấn thương tay 2 nẹp 100.000 VNĐ
275 Cố định chấn thương tay 4 nẹp 150.000 VNĐ
276 Công bác sĩ 250.000 VNĐ
277 Công bác sĩ GM 500.000 VNĐ
278 Công điều dưỡng 200.000 VNĐ
279 Công điều dưỡng GM 400.000 VNĐ
280 Công gắn kim cương 250.000 VNĐ
281 Công khám bảo hiểm 35.000 VNĐ
282 Công truyền dịch 100.000 VNĐ
283 Cortisol máu 159.000 VNĐ
284 Cortisol nước tiểu 24 giờ 169.000 VNĐ
285 Cột sống cổ (T-N) chếch 2 bên KTS 329.000 VNĐ
286 Cột sống cổ (T-N) KTS 179.000 VNĐ
287 Cột sống lưng (T-N) KTS 179.000 VNĐ
288 Cột sống thắt lưng (T-N) KTS 189.000 VNĐ
289 C-Peptide 299.000 VNĐ
290 Creatinin máu 35.000 VNĐ
291 Creatinin nước tiểu 35.000 VNĐ
292 Creatinin nước tiểu 24 giờ 35.000 VNĐ
293 Creatinine dịch 35.000 VNĐ
294 Crom niệu 210.000 VNĐ
295 CRP định lượng 89.000 VNĐ
296 CRP-hs 110.000 VNĐ
297 CT 32 dãy thuốc CQ (xoang) (50ml) 1.330.000 VNĐ
298 CT Bụng 999.000 VNĐ
299 CT Cột sống lưng 999.000 VNĐ
300 CT Cột sống lưng CQ (100ml) 1.679.000 VNĐ
301 CT Cột sống lưng CQ (50ml) 1.409.000 VNĐ
302 CT Cột sống ngực 999.000 VNĐ
303 CT Cột sống ngực CQ (50ml) 1.409.000 VNĐ
304 CT Cột sống thắt lưng 999.000 VNĐ
305 CT Cột sống thắt lưng CQ (100ml) 1.679.000 VNĐ
306 CT Cột sống thắt lưng CQ (50ml) 1.409.000 VNĐ
307 CT Cột sống(1 đoạn) 999.000 VNĐ
308 CT Khác 1.000.000 VNĐ
309 CT Ngực, phổi 999.000 VNĐ
310 CT Sọ não 799.000 VNĐ
311 CT Tiểu khung 999.000 VNĐ
312 CT Xoang 799.000 VNĐ
313 CT Xương thái dương 999.000 VNĐ
314 Cúm AB 230.000 VNĐ
315 Cúm AB 230.000 VNĐ
316 Cung cấp suất ăn 45.000 VNĐ
317 CYFRA 21-1 199.000 VNĐ
318 Cystatin C 150.000 VNĐ
319 Đạm/Dịch não tủy 100.000 VNĐ
320 Đánh bóng răng 40.000 VNĐ
321 Đặt catheter 1 nòng 900.000 VNĐ
322 Đặt catheter 2 nòng 1.500.000 VNĐ
323 Đặt catheter 3 nòng 1.700.000 VNĐ
324 Đặt dụng cụ tránh thai 150.000 VNĐ
325 Đặt sonde dạ dày (bao gồm cả sonde) 100.000 VNĐ
326 Đặt sonde dạ dày dẫn lưu 150.000 VNĐ
327 Dấu hiệu dây thắt 39.000 VNĐ
328 D-dimer 300.000 VNĐ
329 Delta ALA niệu 145.000 VNĐ
330 Dengue Fever 300.000 VNĐ
331 Dengue Fever Antibody 150.000 VNĐ
332 Depomedrol 40 mg/1ml 50.000 VNĐ
333 ĐG mức độ gan nhiễm mỡ (Fibroscan) 400.000 VNĐ
334 ĐG mức độ xơ gan (Fibroscan) 430.000 VNĐ
335 ĐGMĐ gan NM, xơ gan (Fibroscan) 500.000 VNĐ
336 DHEA.SO4 200.000 VNĐ
337 Dịch não tủy 100.000 VNĐ
338 Điện di huyết sắc tố: 649.000 VNĐ
339 Điện di Protein 350.000 VNĐ
340 Điện giải dịch 49.000 VNĐ
341 Điện giải đồ (Na, K, CL) 49.000 VNĐ
342 Điện giải đồ nước tiểu 49.000 VNĐ
343 Điện giải nước tiểu 24 50.000 VNĐ
344 Điện não đồ. 220.000 VNĐ
345 Điện tim 79.000 VNĐ
346 Điện tim 7h30-17h00 (BSGĐ) 150.000 VNĐ
347 Điện tim 17h01-20h00 (BSGĐ) 195.000 VNĐ
348 Điều trị răng sữa sâu ngà phục hồi bằng Glasslonomer Cement (2 răng) 220.000 VNĐ
349 Điều trị răng sữa sâu ngà phục hồi bằng Glasslonomer Cement (3 răng) 320.000 VNĐ
350 Điều trị răng sữa sâu ngà phục hồi bằng Glasslonomer Cement (4 răng) 420.000 VNĐ
351 Điều trị răng sữa sâu ngà phục hồi bằng Glasslonomer Cement (5 răng) 500.000 VNĐ
352 Điều trị răng sữa sâu ngà phục hồi bằng Glasslonomer Cement (6 răng) 580.000 VNĐ
353 Điều trị răng sữa sâu ngà phục hồi bằng Glasslonomer Cement (7 răng) 660.000 VNĐ
354 Điều trị răng sữa sâu ngà phục hồi bằng Glasslonomer Cement (8 răng) 720.000 VNĐ
355 Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Glasslonomer Cement (5 răng) 600.000 VNĐ
356 Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Glasslonomer Cement (6 răng) 700.000 VNĐ
357 Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Glasslonomer Cement (7 răng) 800.000 VNĐ
358 Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Glasslonomer Cement (8 răng) 900.000 VNĐ
359 Điều trị thói quen nghiến răng bằng máng 500.000 VNĐ
360 Điều trị tủy lại (Răng 1,2,3) 700.000 VNĐ
361 Điều trị tủy lại (Răng 4,5) 750.000 VNĐ
362 Điều trị tuỷ răng số 6,7 hàm trên (1 răng) 600.000 VNĐ
363 Điều trị tuỷ răng số 6,7 hàm trên (2 răng) 1.200.000 VNĐ
364 Điều trị tủy răng sữa (răng 4,5) 400.000 VNĐ
365 Digoxin Serum 500.000 VNĐ
366 Định lượng anpha anti trypsin 100.000 VNĐ
367 Định lượng Renin Activity ( LIAISON ) 420.000 VNĐ
368 Disprospan 85.000 VNĐ
369 Đo chức năng hô hấp 250.000 VNĐ
370 Đo Huyết Áp 10.000 VNĐ
371 Đo khúc xạ 35.000 VNĐ
372 Đo loãng xương 70.000 VNĐ
373 Đo loãng xương 1 vị trí 229.000 VNĐ
374 Đo loãng xương 2 vị trí 289.000 VNĐ
375 Đo loãng xương 3 vị trí 319.000 VNĐ
376 Đo lưu huyết não 129.000 VNĐ
377 Đo nhãn áp 50.000 VNĐ
378 Độ tập trung tiểu cầu 29.000 VNĐ
379 Độ thanh thải Creatinine 100.000 VNĐ
380 Đo thị trường, ám điểm 30.000 VNĐ
381 Đo thính lực 100.000 VNĐ
382 Đo thính lực đơn âm 100.000 VNĐ
383 Đo thính lực hoàn chỉnh 120.000 VNĐ
384 Đồng 230.000 VNĐ
385 Đông máu (INR) 60.000 VNĐ
386 Đột biến Core Promotor & Precore 1.499.000 VNĐ
387 Đột biến gen BRAF 6.000.000 VNĐ
388 Đột biến gen EGFR 7.000.000 VNĐ
389 Đột biến gen KRAS 6.000.000 VNĐ
390 Đột biến gen NRAS 7.000.000 VNĐ
391 Đợt đặt thuốc âm đạo 10 ngày 290.000 VNĐ
392 Đợt đặt thuốc âm đạo 5 ngày 150.000 VNĐ
393 Đợt đặt thuốc âm đạo 7 ngày 200.000 VNĐ
394 Đốt điện cổ tử cung 600.000 VNĐ
395 Đốt mắt cá chân (>10) 2.000.000 VNĐ
396 Đốt mắt cá chân (2-5) 600.000 VNĐ
397 Đốt mắt cá chân (6-9) 1.400.000 VNĐ
398 Đốt mắt cá chân nhỏ/1nốt 200.000 VNĐ
399 Đốt mụn cóc (>10) 1.000.000 VNĐ
400 Đốt mụn cóc (2-5) 450.000 VNĐ
401 Đốt mụn cóc (6-9) 700.000 VNĐ
402 Đốt mụn cóc /1 nốt 200.000 VNĐ
403 Đốt nang Naboth cổ tử cung 250.000 VNĐ
404 Đốt sẹo lồi, xấu, chai .. (>10) 1.100.000 VNĐ
405 Đốt sẹo lồi, xấu, chai .. (2-5) 400.000 VNĐ
406 Đốt sẹo lồi, xấu, chai .. (6-9) 800.000 VNĐ
407 Đốt sẹo lồi, xấu, chai .. 1 nốt 150.000 VNĐ
408 Đốt/cắt u nhú dương vật 341.000 VNĐ
409 Đốt/cắt u nhú dương vật 1 575.000 VNĐ
410 Đốt/cắt u nhú dương vật 2 463.000 VNĐ
411 Double Test 460.000 VNĐ
412 Dưỡng chấp nước tiểu 49.000 VNĐ
413 EBV PCR 699.000 VNĐ
414 EBV-IgG 220.000 VNĐ
415 EBV-IgM 180.000 VNĐ
416 Engerix B10 Mcg ( Viêm gan B) 190.000 VNĐ
417 Engerix B20 Mcg ( Viêm gan B) 250.000 VNĐ
418 Enterovirus 71 IgM (EV 71) 150.000 VNĐ
419 Enterovirus 71-PCR 499.000 VNĐ
420 Erythropoietin (EPO) 200.000 VNĐ
421 Estradiol (E2) 139.000 VNĐ
422 Estradiol (trẻ em nam) 139.000 VNĐ
423 Estradiol (trẻ em nữ) 125.000 VNĐ
424 Ferritin 109.000 VNĐ
425 Fibrinogen 60.000 VNĐ
426 Folate/Serum 200.000 VNĐ
427 Free PSA/Total PSA 300.000 VNĐ
428 Free Testosterone 350.000 VNĐ
429 Fructosamine 250.000 VNĐ
430 FSH 139.000 VNĐ
431 FSH ( trẻ em nữ) 139.000 VNĐ
432 FSH (trẻ em nam). 139.000 VNĐ
433 FT3 89.000 VNĐ
434 FT4 89.000 VNĐ
435 G6-PD/Blood 169.000 VNĐ
436 Gamma latex định lượng 80.000 VNĐ
437 Gardnerella vaginalis 50.000 VNĐ
438 Gastrin 250.000 VNĐ
439 Gây mê 2 dịch vụ (gói gây mê NS) 1.200.000 VNĐ
440 Gen đông máu 4.500.000 VNĐ
441 Gen sẩy thai 8.000.000 VNĐ
442 GGT 39.000 VNĐ
443 Giang mai (RPR) 50.000 VNĐ
444 Giang mai Syphilis TP 60.000 VNĐ
445 Giang mai TPHA 90.000 VNĐ
446 Giun chỉ (IgG) 199.000 VNĐ
447 Giun đầu gai (IgG) 199.000 VNĐ
448 Giun đũa (IgG) 199.000 VNĐ
449 Giun đũa chó (IgG) 199.000 VNĐ
450 Giun Lươn (IgG) 199.000 VNĐ
451 Giường nằm 30.000 VNĐ
452 Giường nằm GM 60.000 VNĐ
453 Globulin 29.000 VNĐ
454 Globulin gắn hormon sinh dục 200.000 VNĐ
455 Glucose dịch 39.000 VNĐ
456 Glucose máu 39.000 VNĐ
457 Glucose máu mao mạch 29.000 VNĐ
458 Glucose Nước tiểu 24 h 39.000 VNĐ
459 Gói điều trị giang mai 2.200.000 VNĐ
460 Gói điều trị lậu cấp 700.000 VNĐ
461 Gói điều trị lậu mạn 2.500.000 VNĐ
462 Gói gây mê 1 dịch vụ 700.000 VNĐ
463 Gói gây mê 2 dịch vụ 1.230.000 VNĐ
464 Gói giảm đau trong thủ thuật 120.000 VNĐ
465 Gói làm thuốc xoang ( 7 ngày ) 600.000 VNĐ
466 Gói nặn tuyến bờ mi 3 lần 330.000 VNĐ
467 H.pylori Antigen 200.000 VNĐ
468 H.Pylori hơi thở C13HGI 700.000 VNĐ
469 H.Pylori hơi thở C13POC 1.100.000 VNĐ
470 H.pylori IgG định lượng 150.000 VNĐ
471 H.pylori IgM định lượng 150.000 VNĐ
472 H.pylori total 60.000 VNĐ
473 Hạ huyết áp chỉ huy 200.000 VNĐ
474 Hạ thân nhiệt chỉ huy 1.000.000 VNĐ
475 Hạch đồ 100.000 VNĐ
476 Halosperm 2.400.000 VNĐ
477 Hàm chếch KTS 99.000 VNĐ
478 Hàm giả tháo lắp toàn bộ nhựa thường 3.500.000 VNĐ
479 Hàm giả tháo lắp toàn phần nền nhựa dẻo 2.200.000 VNĐ
480 Hàm giả tháo lắp toàn phần nhựa thường 2.500.000 VNĐ
481 Hàm khung nhựa thường 2.500.000 VNĐ
482 Hàm khung nhựa thường(Răng Mỹ) 3.000.000 VNĐ
483 Hàm nhựa dẻo 7.000.000 VNĐ
484 Hàn 2 Răng 200.000 VNĐ
485 Hàn 4 răng 400.000 VNĐ
486 Hàn Composit 1 răng 200.000 VNĐ
487 Hàn Composit 2 răng 350.000 VNĐ
488 Hàn Composit 3 răng 500.000 VNĐ
489 Hàn Composit 4 răng 600.000 VNĐ
490 Hàn Fuij 1 răng 150.000 VNĐ
491 Hàn Fuji 2 răng 220.000 VNĐ
492 Hàn Fuji 3 răng 350.000 VNĐ
493 Hàn Fuji 4 răng 450.000 VNĐ
494 Hàn răng trẻ em 100.000 VNĐ
495 Hàn thẩm mỹ 250.000 VNĐ
496 Hàn theo dõi răng người lớn 200.000 VNĐ
497 Hàn theo dõi răng trẻ em 150.000 VNĐ
498 Hàn theo dõi răng vĩnh viễn 250.000 VNĐ
499 Haptoglobin 100.000 VNĐ
500 HAVAb IgM 189.000 VNĐ
501 HAVAb Total 169.000 VNĐ
502 HbA1c 119.000 VNĐ
503 HBcAb Cobas 130.000 VNĐ
504 HBcAb IgM Cobas 169.000 VNĐ
505 HBeAb 65.000 VNĐ
506 HBeAb Cobas 110.000 VNĐ
507 HBeAg 60.000 VNĐ
508 HBeAg Cobas 110.000 VNĐ
509 HBsAb định lượng 119.000 VNĐ
510 HBsAg Cobas 89.000 VNĐ
511 HBsAg định lượng 500.000 VNĐ
512 HBsAg nhanh 60.000 VNĐ
513 HBV Genotype, ĐB kháng thuốc 1.199.000 VNĐ
514 HBV-DNA PCR (Roche TaqMan48): 1.799.000 VNĐ
515 HBV-DNA PCR định lượng 599.000 VNĐ
516 hCG định tính 29.000 VNĐ
517 HCV Ab Cobas 189.000 VNĐ
518 HCV Genotype 1.899.000 VNĐ
519 HCVAb nhanh 70.000 VNĐ
520 HCVAg 700.000 VNĐ
521 HCV-RNA (QIAGEN artus Taqman): 1.799.000 VNĐ
522 HCV-RNA (QIAGEN Care Taqman): 699.000 VNĐ
523 HDL dịch 35.000 VNĐ
524 HDL-Cholesterol 35.000 VNĐ
525 Hệ tiết niệu không chuẩn bị KTS 119.000 VNĐ
526 HE4 500.000 VNĐ
527 Herpes I&II DNA Realtime PCR 349.000 VNĐ
528 Herpes I&II IgG 150.000 VNĐ
529 Herpes I&II IgM 150.000 VNĐ
530 HEV - IgM ( Viêm gan E) 200.000 VNĐ
531 Hippuric niệu 145.000 VNĐ
532 Hirtz - Blondeau KTS 179.000 VNĐ
533 HIV Ab test nhanh (Acon) 70.000 VNĐ
534 HIV Ab test nhanh (Alere) 70.000 VNĐ
535 HIV Combi PT 129.000 VNĐ
536 HIV nhanh 70.000 VNĐ
537 HIV Thẩm định 150.000 VNĐ
538 HIVab nhanh ( Determine) 70.000 VNĐ
539 HIVab nhanh ( SD Bioline 1/2 3.0) 70.000 VNĐ
540 HLA-B27 1.000.000 VNĐ
541 Hố yên KTS 99.000 VNĐ
542 Homocysteine total 359.000 VNĐ
543 Hồng cầu hạt kiềm 70.000 VNĐ
544 Hồng cầu mạng lưới 79.000 VNĐ
545 Hồng cầu, bạch cầu trong dịch 60.000 VNĐ
546 Hồng,bạch cầu trong phân 60.000 VNĐ
547 Hormon chống bài niệu (ADH) 300.000 VNĐ
548 Hormon kích vỏ thượng thận (ACTH) 270.000 VNĐ
549 Hormon sinh trưởng (GH động) 399.000 VNĐ
550 Hormon sinh trưởng (GH tĩnh ) 399.000 VNĐ
551 Howell 50.000 VNĐ
552 Hp Dạ dày 59.000 VNĐ
553 HPV High + Low risk- QIAGEN 1.099.000 VNĐ
554 HPV High risk- QIAGEN 899.000 VNĐ
555 HPV Low risk- QIAGEN 749.000 VNĐ
556 HSV-1/2 IgG - Laison 229.000 VNĐ
557 HSV-1/2 IgM - Laison 229.000 VNĐ
558 Hút buồng tử cung rong kinh + sinh thiết 1.500.000 VNĐ
559 Hút dịch khớp 150.000 VNĐ
560 Hút dịch mủ 150.000 VNĐ
561 Hút đờm dãi 50.000 VNĐ
562 Hút mũi nội soi 120.000 VNĐ
563 Huyết đồ 150.000 VNĐ
564 ICA (Kháng thể kháng tiểu đảo) 319.000 VNĐ
565 IgA 200.000 VNĐ
566 IgA dịch 200.000 VNĐ
567 IgE 200.000 VNĐ
568 IgE dịch 200.000 VNĐ
569 IGF-1 miễn dịch 539.000 VNĐ
570 IgG 200.000 VNĐ
571 IgG dịch 200.000 VNĐ
572 IgM 200.000 VNĐ
573 IgM dịch 200.000 VNĐ
574 IL-6 400.000 VNĐ
575 Implant 20.000.000 VNĐ
576 Implant Korea 14.000.000 VNĐ
577 In 1 phim CT 119.000 VNĐ
578 In 1 phim Xquang 59.000 VNĐ
579 Insulin 119.000 VNĐ
580 Insulin >3 giờ sau NPDN Glucose 119.000 VNĐ
581 Insulin 1 giờ sau NPDN Glucose 119.000 VNĐ
582 Insulin 2 giờ sau NPDN Glucose 119.000 VNĐ
583 Insulin 30 phút sau NPDN Glucose 119.000 VNĐ
584 Insulin lúc đói 119.000 VNĐ
585 Interleukin 10 599.000 VNĐ
586 JEV IGG 349.000 VNĐ
587 JEV IGM 349.000 VNĐ
588 JEV IGM 349.000 VNĐ
589 Jevax ( Vaccin viêm não Nhật Bản) 200.000 VNĐ
590 Kẽm 229.000 VNĐ
591 Khám bệnh điếc nghề nghiệp 85.000 VNĐ
592 Khám cấp cứu 150.000 VNĐ
593 Khám chuyên khoa 100.000 VNĐ
594 Khám CK Nội tiết ( BSCK) 100.000 VNĐ
595 Khám CK Nội tiết ( TS, PGS, GS) 200.000 VNĐ
596 Khám CK Tim mạch ( BSCK) 100.000 VNĐ
597 Khám CK Tim mạch (TS, PGS, GS) 200.000 VNĐ
598 Khám CK Truyền nhiễm ( BSCK) 100.000 VNĐ
599 Khám CK Truyền nhiễm (TS, PGS, GS) 200.000 VNĐ
600 Khám cơ vòng 100.000 VNĐ
601 Khám Cơ Xương Khớp 100.000 VNĐ
602 Khám da liễu 100.000 VNĐ
603 Khám da liễu BS CKI, Ths 120.000 VNĐ
604 Khám dinh dưỡng BS CKI, Ths 150.000 VNĐ
605 Khám dinh dưỡng Bs CKII, TS 200.000 VNĐ
606 Khám dinh dưỡng PGS, GS 300.000 VNĐ
607 Khám mắt 100.000 VNĐ
608 Khám mắt BS CKI, Ths 120.000 VNĐ
609 Khám nam khoa 100.000 VNĐ
610 Khám Ngoại 100.000 VNĐ
611 Khám ngực 100.000 VNĐ
612 Khám nhi BS CKII, TS 200.000 VNĐ
613 Khám Nhi BS, BSCKI, Ths 150.000 VNĐ
614 Khám nhi PGS, GS 300.000 VNĐ
615 Khám nội BS CKII, TS 200.000 VNĐ
616 Khám nội BS, BSCKI, Ths 150.000 VNĐ
617 Khám nội PGS, GS 300.000 VNĐ
618 Khám nội tổng quát ( Tái khám) 250.000 VNĐ
619 Khám nội TQ 17h01-20h00 (BSGĐ) 650.000 VNĐ
620 Khám nội TQ 7h30-17h00 (BSGĐ) 500.000 VNĐ
621 Khám nội. 150.000 VNĐ
622 Khám PGS 200.000 VNĐ
623 Khám phụ khoa 100.000 VNĐ
624 Khám Răng Hàm Mặt 100.000 VNĐ
625 Khám răng hàm mặt Bs CKI, Ths 100.000 VNĐ
626 Khám sản BS CKI, Ths 120.000 VNĐ
627 Khám tai mũi họng 100.000 VNĐ
628 Khám tai mũi họng BS CKI, Ths 120.000 VNĐ
629 Khám Th.S, CKI 100.000 VNĐ
630 Khám thai 100.000 VNĐ
631 Khám thần kinh. 150.000 VNĐ
632 Khám tổng quát 150.000 VNĐ
633 Khám tổng quát KSK 150.000 VNĐ
634 Khám TS, BsCKII 200.000 VNĐ
635 Kháng sinh đồ BK: 1.600.000 VNĐ
636 Kháng thể Amip trong máu 199.000 VNĐ
637 Kháng thể kháng tiểu cầu 3.900.000 VNĐ
638 Kháng thể kháng tinh trùng 350.000 VNĐ
639 Kháng thể kháng ty thể (AMA-M2) 399.000 VNĐ
640 Khâu da mi, kết mạc mi bị rách - gây tê (>5) 800.000 VNĐ
641 Khâu da mi, kết mạc mi bị rách - gây tê (1) 500.000 VNĐ
642 Khâu da mi, kết mạc mi bị rách - gây tê (3-5) 600.000 VNĐ
643 Khâu vết thương PM nông dài < 5cm 300.000 VNĐ
644 Khâu vết thương PM nông dài > 5cm 500.000 VNĐ
645 Khâu vết thương PM sâu dài < 5cm 500.000 VNĐ
646 Khâu vết thương PM sâu dài > 5cm 800.000 VNĐ
647 Khí dung 50.000 VNĐ
648 Khối cùng cụt KTS 169.000 VNĐ
649 Khung chậu KTS 99.000 VNĐ
650 KNTQ (Tái khám)17h01-20h00 (BSGĐ) 325.000 VNĐ
651 KNTQ(Tái khám)7h30-17h00 (BSGĐ) 250.000 VNĐ
652 KSĐ M. tuberculosis (Hàng 1) 2.000.000 VNĐ
653 KST đường ruột 60.000 VNĐ
654 KST sốt rét giọt máu 50.000 VNĐ
655 LA (kháng đông Lupus) 749.000 VNĐ
656 Lactate Blood 89.000 VNĐ
657 Làm thuốc 01 tai qua nội soi 80.000 VNĐ
658 Làm thuốc 02 tai qua nội soi 150.000 VNĐ
659 Làm thuốc cổ tử cung 30.000 VNĐ
660 Làm Thuốc Thanh Quản 100.000 VNĐ
661 Làm Thuốc Xoang 100.000 VNĐ
662 Lấy cao răng thông thường 100.000 VNĐ
663 Lấy cao, điều trị viêm quanh răng 150.000 VNĐ
664 Lấy dáy tai 70.000 VNĐ
665 Lấy dáy tai hai bên 140.000 VNĐ
666 Lấy dị vật giác mạc nông 02 mắt 300.000 VNĐ
667 Lấy dị vật giác mạc nông 1 mắt 200.000 VNĐ
668 Lấy dị vật họng 200.000 VNĐ
669 Lấy dị vật kết mạc 120.000 VNĐ
670 Lấy dị vật kết mạc hai mắt 180.000 VNĐ
671 Lấy dị vật mũi 200.000 VNĐ
672 Lấy dị vật tai 100.000 VNĐ
673 Lấy dị vật tai ngoài đơn giản 100.000 VNĐ
674 Lấy dị vật trong mũi không gây mê 200.000 VNĐ
675 Lấy sạn vôi 80.000 VNĐ
676 Lấy sạn vôi hai mắt 150.000 VNĐ
677 LDH 35.000 VNĐ
678 LDH Dịch 35.000 VNĐ
679 LDL Dịch 35.000 VNĐ
680 LDL-Cholesterol 35.000 VNĐ
681 LDL-Cholesterol 30.000 VNĐ
682 LH 139.000 VNĐ
683 LH (trẻ em nam) 139.000 VNĐ
684 LH (trẻ em nữ) 139.000 VNĐ
685 Lipase 100.000 VNĐ
686 Lộn bao quy đầu (TE) đơn giản 300.000 VNĐ
687 Lộn bao quy đầu (TE) phức tạp 500.000 VNĐ
688 Lực bóp tay, lực kéo thân 50.000 VNĐ
689 Magnesium 100.000 VNĐ
690 Magnesium NT 100.000 VNĐ
691 Malaria Antigen P.falci / P.vivax 90.000 VNĐ
692 Mandelic axit 145.000 VNĐ
693 Máng chống ê buốt 1.000.000 VNĐ
694 Máng tẩy trắng 300.000 VNĐ
695 Mảnh vỡ hồng cầu trên tiểu bản 65.000 VNĐ
696 Máu chảy - Máu đông 29.000 VNĐ
697 Máu lắng (máy tự động) 40.000 VNĐ
698 Measles - IgM 250.000 VNĐ
699 Measles (Sởi)- IgG 250.000 VNĐ
700 Measles (Sởi)- IgG 170.000 VNĐ
701 Measles (Sởi)- IgM 170.000 VNĐ
702 Measles PCR (Sởi PCR) 400.000 VNĐ
703 MET (Methamphetamine-Ma túy đá) 200.000 VNĐ
704 Methylhipuric acid niệu 145.000 VNĐ
705 Micro Albumin/Creatinine: 100.000 VNĐ
706 Microalbumin niệu 90.000 VNĐ
707 Microalbumin nước tiểu 24h 100.000 VNĐ
708 MMR II (Sởi- Quai bị- Rubela) 290.000 VNĐ
709 Mở khí quản (Bao gồm cả Canuyn) 800.000 VNĐ
710 Mở thông bàng quang (gây tê) 400.000 VNĐ
711 Móng quặp/ móng 120.000 VNĐ
712 Mumps IgG miễn dịch 239.000 VNĐ
713 Mumps IgM miễn dịch 239.000 VNĐ
714 Mycoplasma-pneumonia 400.000 VNĐ
715 Myoglobin 189.000 VNĐ
716 Nấm 59.000 VNĐ
717 Nấm tay 59.000 VNĐ
718 Nấm tóc 59.000 VNĐ
719 Nắn trật khớp háng (bột tự cán) 500.000 VNĐ
720 Nắn trật khớp vai (bột liền) 450.000 VNĐ
721 Nắn trật khớp vai (bột tự cán) 250.000 VNĐ
722 Nắn trật kk chân, chóp gối (liền) 400.000 VNĐ
723 Nắn trật kk tay, chớp hàm (liền) 400.000 VNĐ
724 Nắn trật kkchân khớp gối (cán) 250.000 VNĐ
725 Nắn trật kktay, khớp hàm (cán) 200.000 VNĐ
726 Nặn tuyến bờ mi (1 mắt) 80.000 VNĐ
727 Nặn tuyến bờ mi (2 mắt) 120.000 VNĐ
728 Nắn, bó bột bàn tay, chân (cán) 200.000 VNĐ
729 Nắn, bó bột bàn tay, chân (liền) 400.000 VNĐ
730 Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới hai xương cẳng chân 500.000 VNĐ
731 Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới hai xương cẳng tay 400.000 VNĐ
732 Nắn, bó bột gẫy 1/3 dưới thân xương cánh tay 500.000 VNĐ
733 Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa hai xương cẳng chân 500.000 VNĐ
734 Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa hai xương cẳng tay 400.000 VNĐ
735 Nắn, bó bột gẫy 1/3 giữa thân xương cánh tay 500.000 VNĐ
736 Nắn, bó bột xương cẳng chân (liền) 500.000 VNĐ
737 Nắn, bó gãy xương cẳng tay (liền) 400.000 VNĐ
738 Nắn, bó xương cẳng chân (cán) 300.000 VNĐ
739 Nắn, bó xương cẳng tay (cán) 300.000 VNĐ
740 Nắn, bó xương cánh tay (bột liền) 500.000 VNĐ
741 Nắn, bó xương cánh tay (cán) 320.000 VNĐ
742 Nạo sinh thiết BTC 500.000 VNĐ
743 Nạo y mền lây (>10) 600.000 VNĐ
744 Nạo y mền lây (2-5) 250.000 VNĐ
745 Nạo y mền lây (6-9) 400.000 VNĐ
746 Nạo y mền lây/ 1 nốt 120.000 VNĐ
747 Natri dịch não tuỷ 45.000 VNĐ
748 Nền hàm khung 2.500.000 VNĐ
749 Ngày điều trị hồi sức tích cực 800.000 VNĐ
750 Ngày điều trị HSTC ban ngày 600.000 VNĐ
751 Ngày điều trị HSTC sáng/chiều 400.000 VNĐ
752 Ngày giường bệnh Hồi sức cấp cứu 600.000 VNĐ
753 Ngày giường bệnh HSCC ban ngày 450.000 VNĐ
754 Ngày giường bệnh HSCC(sáng/chiều) 300.000 VNĐ
755 Ngày giường bệnh loại 1 400.000 VNĐ
756 Ngày giường bệnh loại 1 (sáng/chiều) 230.000 VNĐ
757 Ngày giường bệnh loại 1(ban ngày) 300.000 VNĐ
758 Ngày giường bệnh loại 2 300.000 VNĐ
759 Ngày giường bệnh loại 2 (ban ngày) 200.000 VNĐ
760 Ngày giường bệnh loại 2(sáng/chiều) 150.000 VNĐ
761 Nghiệm pháp Coombs gián tiếp 79.500 VNĐ
762 Nghiệm pháp Coombs gián tiếp (Kỹ thuật ống nghiệm) 159.000 VNĐ
763 Nghiệm pháp Coombs trực tiếp 79.500 VNĐ
764 Nghiệm pháp Coombs. 159.000 VNĐ
765 Nghiệm pháp dung nạp Glucose 155.000 VNĐ
766 Nghiệm pháp phát hiện Glocom 100.000 VNĐ
767 Nghiện (Heroin,Morphin,Opiate)/ NT 60.000 VNĐ
768 Nhẩy nang sữa 30.000 VNĐ
769 Nhét bấc mũi sau cầm máu 110.000 VNĐ
770 Nhét bấc mũi trước cầm máu 70.000 VNĐ
771 Nhiễm sắc thể đồ 1.000.000 VNĐ
772 Nhổ chân răng 200.000 VNĐ
773 Nhổ lông xiêu 1 mắt 60.000 VNĐ
774 Nhổ lông xiêu hai mắt 100.000 VNĐ
775 Nhổ răng cửa vĩnh viễn 200.000 VNĐ
776 Nhổ răng hàm nhỏ vĩnh viễn 300.000 VNĐ
777 Nhổ răng nanh vĩnh viễn 200.000 VNĐ
778 Nhổ Răng số 8 bình thường 500.000 VNĐ
779 Nhổ răng sữa/ chân răng sữa 80.000 VNĐ
780 Nhổ răng tê thấm 50.000 VNĐ
781 Nhổ răng tê tiêm 60.000 VNĐ
782 Nhổ răng vĩnh viễn (răng 6,7) 400.000 VNĐ
783 Nhổ răng vĩnh viễn lung lay (độ 2) 300.000 VNĐ
784 Nhổ răng vĩnh viễn lung lay (độ 3) 170.000 VNĐ
785 Nhóm máu ABO 49.000 VNĐ
786 Nhóm máu Eldon card có ảnh 125.000 VNĐ
787 Nhóm máu Rh 49.000 VNĐ
788 Nội soi cổ tử cung 150.000 VNĐ
789 Nội Soi Dạ Dày Gây Mê 1.000.000 VNĐ
790 Nội soi dạ dày và đại tràng (chỉ dùng trong gói NS) 830.000 VNĐ
791 Nội soi đại tràng 549.000 VNĐ
792 Nội Soi Đại Tràng Gây Mê 1.200.000 VNĐ
793 Nội soi Họng 200.000 VNĐ
794 Nội soi Mũi 200.000 VNĐ
795 Nội soi mũi hoặc vòm hoặc họng có sinh thiết 400.000 VNĐ
796 Nội soi Tai 200.000 VNĐ
797 Nội soi tai mũi họng 200.000 VNĐ
798 Nội soi thực quản 199.000 VNĐ
799 Nội soi thực quản, dạ dày 299.000 VNĐ
800 Nội soi TQDD qua đường mũi 1.000.000 VNĐ
801 Nội soi trực tràng 229.000 VNĐ
802 Nong niệu đạo (bao gồm cả sonde) 300.000 VNĐ
803 Ns Đại tràng GM ( trong gói) 430.000 VNĐ
804 NS dạ dày GM ( trong gói) 400.000 VNĐ
805 NSE 200.000 VNĐ
806 NT-proBNP 599.000 VNĐ
807 Osteocalcin 200.000 VNĐ
808 P1NP 500.000 VNĐ
809 Pandy 50.000 VNĐ
810 Panel dị ứng 1 (36 dị nguyên) 1.200.000 VNĐ
811 Parathyorid hormon (PTH) 249.000 VNĐ
812 PCR dịch màng não tìm Gryptococus 350.000 VNĐ
813 PCR dịch màng não tìm Toxo plasma 350.000 VNĐ
814 PCR dịch tìm lao 349.000 VNĐ
815 PCR đờm 399.000 VNĐ
816 PCR nước tiểu 349.000 VNĐ
817 PEPSINOGEN 500.000 VNĐ
818 PEPSINOGEN I 300.000 VNĐ
819 pH âm đạo 25.000 VNĐ
820 pH Phân 25.000 VNĐ
821 Phát hiện gen trên NST giới tính Y 2.000.000 VNĐ
822 Phẫu thuật cắt cuống răng 1.000.000 VNĐ
823 Phẫu thuật cắt phanh môi 300.000 VNĐ
824 Phenol niệu 500.000 VNĐ
825 Phosphat 100.000 VNĐ
826 Phosphat nước tiểu 24h 110.000 VNĐ
827 Phosphat/ nước tiểu 100.000 VNĐ
828 Phục hình răng sứ thường 1.000.000 VNĐ
829 Phục hình tháo lắp nhựa thường 2.000.000 VNĐ
830 Phục hồi cổ răng bằng Composite (5 răng) 750.000 VNĐ
831 Phục hồi cổ răng bằng Composite (6 răng) 900.000 VNĐ
832 Phục hồi cổ răng bằng Composite (7 răng) 1.050.000 VNĐ
833 Phục hồi cổ răng bằng Composite (8 răng) 1.200.000 VNĐ
834 PIFG 1.200.000 VNĐ
835 PIGF 1.000.000 VNĐ
836 Prealbumin 110.000 VNĐ
837 PRO GRP 400.000 VNĐ
838 Procalcitonin (PCT) 469.000 VNĐ
839 Progesteron 139.000 VNĐ
840 Prolactin 139.000 VNĐ
841 Prolactin (trẻ em) 139.000 VNĐ
842 Protein Bence Jones 59.000 VNĐ
843 Protein dịch 29.000 VNĐ
844 Protein máu 29.000 VNĐ
845 Protein niệu 24h 35.000 VNĐ
846 Protein nước tiểu tươi 29.000 VNĐ
847 PSA(total) 150.000 VNĐ
848 PSA, Free 150.000 VNĐ
849 PSA, free 160.000 VNĐ
850 PSA, total 160.000 VNĐ
851 Que thử test đường huyết mao mạch 19.000 VNĐ
852 Răng 2 chân hàm dưới 500.000 VNĐ
853 Răng 2 chân hàm trên 400.000 VNĐ
854 Răng nhựa Mỹ 1 Răng 150.000 VNĐ
855 Răng nhựa thường 1 Răng 100.000 VNĐ
856 Răng số 8 mọc lệch 700.000 VNĐ
857 Răng số 8 mọc lệch ngầm 1.000.000 VNĐ
858 Răng vĩnh viễn 4 chân 500.000 VNĐ
859 Rivalta 50.000 VNĐ
860 Rotavirus 149.000 VNĐ
861 Rửa bàng quang (chưa hóa chất) 250.000 VNĐ
862 Rửa cùng đồ hai mắt 120.000 VNĐ
863 Rửa cùng đồ một mắt 80.000 VNĐ
864 Rửa dạ dày 200.000 VNĐ
865 Rửa điều trị viêm loét niêm mạc 80.000 VNĐ
866 Rửa Mũi Xoang 100.000 VNĐ
867 Rubella IgG Cobas 200.000 VNĐ
868 Rubella IgM Cobas 200.000 VNĐ
869 SA khớp vai phải 7h30-17h(BSGĐ) 400.000 VNĐ
870 SA khớp vai trái 7h30-17h(BSGĐ) 400.000 VNĐ
871 SA khớp(1 vị trí)17h01-20h00 (BSGĐ) 390.000 VNĐ
872 SA khớp(1 vị trí)7h30-17h00 (BSGĐ) 300.000 VNĐ
873 SA tổng quát 17h01-20h00 (BSGĐ) 390.000 VNĐ
874 SA tuyến giáp17h01-20h00 (BSGĐ) 325.000 VNĐ
875 SA tuyến vú 17h01-20h00 (BSGĐ) 370.500 VNĐ
876 Sắc giác 60.000 VNĐ
877 Sán Lá gan bé 59.000 VNĐ
878 Sán lá gan lớn (IgG) 199.000 VNĐ
879 Sán lá gan lớn (IgG). 300.000 VNĐ
880 Sán lá gan nhỏ HT IgG 199.000 VNĐ
881 Sán lá gan nhỏ HT IgM 199.000 VNĐ
882 Sán lá phổi (IgG) 200.000 VNĐ
883 Sán máng (IgG) 199.000 VNĐ
884 Sàng lọc vi khuẩn bạch hầu 70.000 VNĐ
885 SAT ( Huyết thanh uốn ván) 110.000 VNĐ
886 Sắt huyết thanh 49.000 VNĐ
887 Sát trùng vết thương, cắt chỉ... 80.000 VNĐ
888 SCC 249.000 VNĐ
889 Schuller KTS 169.000 VNĐ
890 sFlt-1 1.000.000 VNĐ
891 Siêu âm bơm nước buồng tử cung 229.000 VNĐ
892 Siêu âm đầu dò âm đạo 169.000 VNĐ
893 Siêu âm động mạch chủ bụng 229.000 VNĐ
894 Siêu âm doppler mạch máu ngoại sọ 229.000 VNĐ
895 Siêu âm khác 130.000 VNĐ
896 Siêu âm khớp. 159.000 VNĐ
897 Siêu âm mạch chi dưới phải 329.000 VNĐ
898 Siêu âm mạch chi dưới trái 329.000 VNĐ
899 Siêu âm mạch chi trên phải 229.000 VNĐ
900 Siêu âm mạch chi trên trái 229.000 VNĐ
901 Siêu âm mạch gan 229.000 VNĐ
902 Siêu âm mạch thận 229.000 VNĐ
903 Siêu âm nang noãn thứ cấp 229.000 VNĐ
904 Siêu âm ổ bụng 130.000 VNĐ
905 Siêu âm ổ bụng 17h01-20h00 (BSGĐ) 305.500 VNĐ
906 Siêu âm ổ bụng 7h30-17h00 (BSGĐ) 235.000 VNĐ
907 Siêu âm phần mềm 130.000 VNĐ
908 Siêu âm phần mềm 7h30-17h00 (BSGĐ) 235.000 VNĐ
909 Siêu âm phần mềm 17h01-20h00 (BSGĐ) 305.500 VNĐ
910 Siêu âm phần phụ 139.000 VNĐ
911 Siêu âm phần phụ 17h01-20h00 (BSGĐ) 325.000 VNĐ
912 Siêu âm phần phụ 7h30-17h00 (BSGĐ) 250.000 VNĐ
913 Siêu âm T.giáp 7h30-17h00 (BSGĐ) 250.000 VNĐ
914 Siêu âm thai 4D 329.000 VNĐ
915 Siêu âm thai 4D (song thai) 559.000 VNĐ
916 Siêu âm thai 4D tại giường 494.000 VNĐ
917 Siêu âm thai doppler màu 169.000 VNĐ
918 Siêu âm thai tại giường 254.000 VNĐ
919 Siêu âm tiền liệt tuyến 139.000 VNĐ
920 Siêu âm tim 239.000 VNĐ
921 Siêu âm tim 7h30-17h00 (BSGĐ) 450.000 VNĐ
922 Siêu âm tim 17h01-20h00 (BSGĐ) 585.000 VNĐ
923 Siêu âm tim tại giường 359.000 VNĐ
924 Siêu âm tinh hoàn 139.000 VNĐ
925 Siêu âm tổng quát 169.000 VNĐ
926 Siêu âm tổng quát 7h30-17h00 (BSGĐ) 300.000 VNĐ
927 Siêu âm tổng quát tại giường 254.000 VNĐ
928 Siêu âm tuyến giáp 139.000 VNĐ
929 Siêu âm tuyến giáp tại giường 209.000 VNĐ
930 Siêu âm tuyến vú 7h30-17h00 (BSGĐ) 285.000 VNĐ
931 Siêu âm tuyến vú tại giường 239.000 VNĐ
932 Siêu âm vú 159.000 VNĐ
933 Sinh thiết <5cm 300.000 VNĐ
934 Sinh thiết > 5cm 400.000 VNĐ
935 Sinh thiết amidan 200.000 VNĐ
936 Sinh thiết da 200.000 VNĐ
937 Sinh thiết hạch, u 200.000 VNĐ
938 Sinh thiết u vùng khoang miệng 150.000 VNĐ
939 Sinh thiết vòm mũi họng 200.000 VNĐ
940 Sinh thiết xương 400.000 VNĐ
941 Sirolimus 1.049.000 VNĐ
942 Sọ (T-N) KTS 179.000 VNĐ
943 Soi đáy mắt 70.000 VNĐ
944 Soi góc tiền phòng 100.000 VNĐ
945 Soi lậu cầu 100.000 VNĐ
946 Soi Phân 209.000 VNĐ
947 Soi tìm lỵ Amíp 59.000 VNĐ
948 Soi tìm vi khuẩn lao (AFB) 60.000 VNĐ
949 Soi tươi 59.000 VNĐ
950 Soi tươi dịch âm đạo 59.000 VNĐ
951 Soi tươi dịch niệu đạo 59.000 VNĐ
952 Styrene máu 410.000 VNĐ
953 Sức bền hồng cầu 79.000 VNĐ
954 Sùi mào gà ( 1mm ) 170.000 VNĐ
955 Sùi mào gà (>10) 800.000 VNĐ
956 Sùi mào gà (2-5) 350.000 VNĐ
957 Sùi mào gà (6-9) 600.000 VNĐ
958 Suptum Cytology 50.000 VNĐ
959 T3 89.000 VNĐ
960 T4 89.000 VNĐ
961 Tái khám nhi 100.000 VNĐ
962 Tạo hình đường viền lợi ( 1 răng) 500.000 VNĐ
963 Tẩy nốt ruồi (>10) 800.000 VNĐ
964 Tẩy nốt ruồi (2-5) 300.000 VNĐ
965 Tẩy nốt ruồi (6-9) 600.000 VNĐ
966 Tẩy nốt ruồi /1 nốt 120.000 VNĐ
967 Tẩy tàn nhang ( 1cm ) 280.000 VNĐ
968 Tẩy trắng chậm(Opaniccasa USA) 1.500.000 VNĐ
969 Tẩy trắng nhanh 2 hàm 2.500.000 VNĐ
970 Tế bào âm đạo Cell prep 399.000 VNĐ
971 Tế bào âm đạo(Papanicolau) 319.000 VNĐ
972 Tế bảo cổ tử cung - âm đạo (Thinprep) 639.000 VNĐ
973 Tế bào cổ tử cung, âm đạo 100.000 VNĐ
974 Tế bào dịch 100.000 VNĐ
975 Tế bào dịch khớp gối phải 100.000 VNĐ
976 Tế bào dịch khớp gối trái 100.000 VNĐ
977 Tế bào dịch não tuỷ 100.000 VNĐ
978 Tế bào Hargraves 79.000 VNĐ
979 Test áp bì 250.000 VNĐ
980 Test hồi phục phế quản 80.000 VNĐ
981 TEST profile 10.000 VNĐ
982 Testosteron (trẻ em nam) 139.000 VNĐ
983 Testosteron (trẻ em nữ) 139.000 VNĐ
984 Testosterone 139.000 VNĐ
985 TG 299.000 VNĐ
986 Tháo DCTC khó(mất dây vòng) 200.000 VNĐ
987 Tháo DCTC thường(còn dây vòng) 100.000 VNĐ
988 Thay băng < 30cm nhiễm trùng 300.000 VNĐ
989 Thay băng > 50cm nhiễm trùng 450.000 VNĐ
990 Thay băng chiều dài dưới 15cm 80.000 VNĐ
991 Thay băng trên 15cm đến 30 cm 150.000 VNĐ
992 Thay băng trên 30cm đến 50 cm 400.000 VNĐ
993 Thở Oxy 100.000 VNĐ
994 Thời gian Thrombin (TT) 60.000 VNĐ
995 Thông bàng quang 150.000 VNĐ
996 Thông rửa lệ đạo người lớn 02 mắt 300.000 VNĐ
997 Thông rửa lệ đạo người lớn 1 mắt 200.000 VNĐ
998 Thông rửa lệ đạo trẻ em 02 mắt 600.000 VNĐ
999 Thông rửa lệ đạo trẻ em 1 mắt 400.000 VNĐ
1000 Thử kính và cấp đơn kính 100.000 VNĐ

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ XÉT NGHIỆM Y HỌC
MST: 0101234974 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 22/04/2002.
Bệnh viện Đa khoa MEDLATEC, trụ sở chính: số 42 – 44 Nghĩa Dũng, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Tel: (84-4) 37 162 066
Phòng Khám Đa khoa MEDLATEC: 99 Trích Sài, Tây Hồ, Hà Nội
Chi nhánh: 323 Võ Thành Trang, P.11, Q.Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh Tel: (84-8) 38 657 574 * Fax: (84-8) 38 657 574
Các chi nhánh khác: Số 28 Phùng Hưng, Hà Đông, Số 209 Cao Lỗ (Đối diện BV ĐK Đông Anh), Số 103 Nguyễn Hoàng, Mỹ Đình, Đường Bình Than, Khu Khả Lễ, P. Võ Cường, Tp. Bắc Ninh.
Đường dây nóng : 0944 647 699
Email: info@medlatec.com

Tổng đài đăng ký lấy mẫu tận nơi


1900 56 56 56