Thi cán bộ Phòng Khai thác bệnh phẩm
10/28/2010 4:10:48 PM
Medlatec
4102
Chất lượng phục vụ bệnh nhân luôn luôn được MEDLATEC chú trọng vì vậy Ban giám đốc Bệnh viện MEDLATEC cứ 3 tháng 1 lần lại bổ sung kiến thức cho cán bộ của công ty dưới nhiều hình thức như mời các Giáo sư, Tiến sỹ đến giảng dạy hoặc tổ chức thi theo từng chủ đề và từng đơn vị làm việc.


Theo đó, từ ngày 21 -23 tháng 10 năm 2010,  đã tổ chức thành công cuộc thi dành cho Cán bộ Phòng Khai thác bệnh phẩm, tại Hội trường Bệnh viện. Cuộc thi thu hút sự tham gia của 100% cán bộ phòng Khai thác bệnh phẩm, thành phần ban giám khảo gồm có các cán bộ chủ chốt của bệnh viện.

Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức trắc nghiệm, tham gia cuộc thi mỗi cán bộ đều phải trải qua 2 nội dung, nội dung thứ nhất về chuyên môn gồm phương pháp lấy mẫu bệnh phẩm và tư vấn kết quả xét nghiệm; nội dung thứ hai về văn hóa Công ty và Phòng Khai thác bệnh phẩm.

Cuộc thi diễn ra hết sức nghiêm túc, thí sinh không chỉ trả lời 4 câu hỏi trong hai nội dung thi mà còn trả lời câu hỏi phụ do ban giám khảo đặt ra.  

Các cán bộ Phòng Khai thác bệnh phẩm trong phần chuẩn bị trả lời
Cán bộ Phòng Khai thác bệnh phẩm trong phần chuẩn bị trả lời


Cán bộ Đỗ Văn Toàn trong phần trả lời ban giám khảo (Ảnh minh họa)