VNPG đào tạo văn hóa doanh nghiệp cho cán bộ nhân viên
7/8/2011 8:35:55 AM
Medlatec
2183
Văn hóa doanh nghiệp (VHDN) là tài sản vô hình, là nhân tố phát triển bền vững của mỗi đơn vị. Song hiện còn nhiều đơn vị, nhất là doanh nghiệp tư nhân mới chỉ chú trọng trình độ chuyên môn của cán bộ mà vấn đề văn hóa còn chưa được quan tâm đúng mức.


Tuy nhiên, nằm trong chủ trương của Ban giám đốc Công ty VNPG về sự phát triển cán bộ toàn diện, Phòng Nhân sự kết hợp tổ chức khóa đào tạo ngắn hạn: “Văn hóa doanh nghiệp” cho toàn thể CBNV. Khóa học được diễn ra vào ngày 5/7 và ngày 7/7/2011, tại hội trường công ty do giảng viên cao cấp ILO - thầy Vũ Hữu Kiên trình bày.

 

Mỗi buổi học tuy chỉ diễn ra trong ba tiếng nhưng đã mang đến cho toàn thể cán bộ cái nhìn sâu sắc, toàn diện về VHDN. Buổi học diễn ra thành công, từ việc trang bị những kiến thức đó, giúp cán bộ VNPG biến thành hành động cụ thể, cũng như tích cực tạo nên phong cách, sự khác biệt trong việc xây dựng hình ảnh riêng của VNPG.
 

Nguồn: medlatec.vn