VIỆC LÀM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
3/23/2019 1:00:16 PM
0
Tuyển dụng các vị trí tester, lập trình Android, .NET

1. Vị trí tester: Mức lương: 8-12 triệu
- Đọc hiểu tài liệu, phân tích thiết kế, xây dựng mô tả yêu cầu
- Lập kế hoạch test, xây dựng test case, test script
- Thực hiện test phần mềm, app
- Báo cáo chỉ tiêu test
- Yêu cầu 1 năm kinh nghiệm

2. Vị trí lập trình Android: Mức lương 10-18 triệu
- Đọc hiểu tài liệu, phân tích thiết kế, xây dựng mô tả yêu cầu
- Xây dựng phần mềm trên nền tảng android
- Báo cáo tiến độ theo quy định

2. Vị trí lập trình .NET: Mức lương 10-16 triệu
- Đọc hiểu tài liệu, phân tích thiết kế, xây dựng mô tả yêu cầu
- Xây dựng phần mềm trên nền tảng .NET (C#, VB.NET, WINFORM...)
- Báo cáo tiến độ theo quy định

*** HỒ SƠ GỬI VỀ:
tuyendung@medlatec.vn
(hoặc nộp trực tiếp tại tầng 3 số 66 Nghĩa Dũng, phường Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội)