Những câu hỏi về Thẩm mỹ, tạo hình đến bệnh viện Medlatec

Câu hỏi chuyên khoa : Thẩm mỹ, tạo hình

Phan Thị Minh
03/03/2019

mổ bướu bằng sobgs cao tần

địa chỉ trung tâm mổ vướu bằng sóng cao tần này ờ đâu ạ ? tôi tìm mãi không thấy ?
MEDLATEC trả lời : Phan Thị Minh về mổ bướu bằng sobgs cao tần
Lê Thị Thủy
12/01/2019

Lõm xương ức

Bác sĩ cho cháu hỏi Sau khi phẫu thuật nâng xương ức 1 bao lâu con cháu có thể chạy nhảy bình thường và nằm ghé người sang 1 ben được a?( con cháu 6 tuoi a)
MEDLATEC trả lời : Lê Thị Thủy về lõm xương ức
;
hotline 1900 5656561900 565656