ThS.BS. Hoàng Thị Năng

Chuyên khoa

Chuyên khoa Nhi - Huyết học

Thời gian làm việc

Chia sẻ thông tin bác sĩ

Đặt lịch khám

ThS.BS. Hoàng Thị Năng

Trưởng Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa MEDLATEC

Hoạt động chuyên ngành

- 2007: Tốt nghiệp ĐH Y Dược Huế

- 2010: Định hướng Nhi khoa

- 2014: Chứng chỉ thực hành tiêm chủng an toàn

- 2015: Thạc sỹ Y học chuyên khoa Nhi

- Hiện là Trưởng Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa MEDLATEC

Đề tài nghiên cứu khoa học