BS. Ngô Thị Cam

Chuyên khoa

Chuyên khoa Nhi - Huyết học

Thời gian làm việc

Chia sẻ thông tin bác sĩ

Đặt lịch khám

BS. Ngô Thị Cam

Hoạt động chuyên ngành

- 2012: Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội

- 2013: Định hướng Nhi khoa

Đề tài nghiên cứu khoa học