Dược phẩm
Sử dụng aspirin phòng nguy cơ đau tim, đột quỵ Cân nhắc giữa lợi ích và rủi ro
12/27/2015
DS. Hoàng Thu Thủy
Chỉ có bác sĩ chuyên khoa sau khi đã cân nhắc giữa lợi ích và rủi ro (nguy cơ) có thể xảy ra khi sử dụng mới là người...