Nghiên cứu mới về ứng dụng carbon hoạt tính vào điều trị loét bàn chân do tiểu đườngNghiên cứu mới về ứng dụng carbon hoạt tính vào điều trị loét bàn chân do tiểu đường

 Nội dung
* Mở đầu bệnh lý đái tháo đường
* Sinh lý bệnh
* Phân loại theo MEGGITT- WAGNER 1981
* Tổn thất về kinh tế- y tế, gia đình và xả hội của loét nhiễm trùng bàn chân đái tháo đường
* Nhu cầu điều trị hổ trợ trong điều trị loét nhiễm trùng bàn chân đái tháo đường
* Bệnh án
* Ứng dụng băng gạc Carbon Ag BCT

Medlatec