Lịch tiêm chủng quốc gia mà các bậc cha mẹ PHẢI biết
4/22/2014 10:29:12 AM
Nguồn Bệnh viện Nhi Trung ương
3274
Dưới đây là lịch tiêm chủng quốc gia trong chương trình tiêm chủng mở rộng hiện nay đang áp dụng tại Việt Nam. Các bậc cha mẹ cần phải ghi nhớ và chớ có quên để bảo vệ sức khỏe của bé và cộng đồng.

Lịch tiêm chủng quốc gia mà các bậc cha mẹ PHẢI biết
Lịch tiêm chủng quốc gia mà các bậc cha mẹ PHẢI biết
Lịch tiêm chủng quốc gia mà các bậc cha mẹ PHẢI biết
Lịch tiêm chủng quốc gia mà các bậc cha mẹ PHẢI biết
Lịch tiêm chủng quốc gia mà các bậc cha mẹ PHẢI biết

Nguồn: suckhoedoisong.vn