Bệnh viện MEDLATEC: Đưa vào hoạt động nhà thuốc tiêu chuẩn (GPP)
9/6/2011 12:00:00 AM
Medlatec
3568
Ngày 22/6/2011, Đoàn kiểm tra của Sở Y tế đã đến thẩm định hồ sơ pháp lý và điều kiện thực tế về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và nhân lực của Bệnh viện MEDLATEC.


Trên cơ sở đó, vào ngày 18/7/2011, Sở Y tế Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn: “Thực hành tốt nhà thuốc” (GPP) số: 1934/GPPT cho Bệnh viện MEDLATEC.