MEDLATEC: Chung tay với đồng bào miền Trung
11/4/2010 5:32:56 PM
Medlatec
2101
Trước những mất mát, thiệt hại nặng nề về người và của do mưa lũ vừa qua gây ra, phát huy truyền thống tương thân, tương ai của dân tộc ta, nhân dân cả nước có nhiều hoạt động hướng tới đồng bào miền Trung.


Dưới sự lãnh đạo của Ban giám đốc, Công đoàn Công ty VNPG (Bệnh viện MEDLATEC và Trung tâm CPD) đã phát động toàn thể cán bộ nhân viên công ty ủng hộ đồng bào miền Trung.


Hưởng ứng lời phát động đó, Công ty đã ủng hộ 10 triệu đồng và trong tháng 11/2010 tới, mỗi cán bộ sẽ ủng hộ một ngày lương. Hoạt động này có ý nghĩa thiết thực, góp phần chung tay và chia sẻ với những mất mát của đồng bào, giúp đồng bào miền Trung nhanh chóng ổn định lại cuộc sống.