MEDLATEC nâng cao trình độ cán bộ Phòng Khai thác bệnh phẩm
3/24/2011 3:15:35 PM
Medlatec
2306
Nhận thấy nguồn nhân lực có kiến thức chuyên môn nghiệp vụ là tài sản quý báu nhất của các khoa phòng; do vậy trong những năm vừa qua, Bệnh viện MEDLATEC luôn chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ nhân viên để phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn.


Theo đó, dưới sự chỉ đạo của Ban giám đốc, Phòng Kế hoạch Tổng hợp lên chương trình giảng dạy cho toàn thể cán bộ Phòng Khai thác bệnh phẩm tại Bệnh viện. Các buổi giảng tập trung vào nội dung tìm hiểu văn hóa MEDLATEC và chuyên môn nghiệp vụ kéo dài trong suốt tháng 3 và tháng 4/2011.