MEDLATEC: Sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm
7/7/2011 9:13:44 AM
Medlatec
2327
Ngày 28/6, Bệnh viện MEDLATEC tiến hành tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2011. Đại diện Hội đồng quản trị - giám đốc điều hành Võ Thị Ngọc Lan, cùng trưởng phó các khoa phòng và toàn thể cán bộ nhân viên của Bệnh viện tham dự hội nghị.


Trong 6 tháng qua, Bệnh viện MEDLATEC đạt được kết quả trên nhiều mặt từ việc xây dựng nền tài chính minh bạch, lành mạnh đến công tác tổ chức hành chính, nhân sự, kinh doanh cũng như chuyên môn phục vụ khách hàng. Trong đó, kết quả đáng kể nhất MEDLATEC đã vượt kế hoạch chỉ tiêu về doanh thu và khách hàng so với cùng thời kỳ năm 2010.

 

Tại hội nghị, ghi nhận kịp thời đóng góp quan trọng tới sự phát triển chung của MEDLATEC, giám đốc Võ Thị Ngọc Lan biểu dương những cán bộ xuất sắc nhất trong 6 tháng. Tuy nhiên, để phát triển toàn diện mà trọng tâm là hoàn thành chỉ tiêu bổ sung về doanh thu và khách hàng cho kế hoạch 6 tháng cuối năm, giám đốc Võ Thị Ngọc Lan cũng chỉ ra một số mặt còn tồn tại.

 

Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, với sự lãnh đạo sát sao của ban lãnh đạo và kế hoạch, chỉ tiêu đề ra cụ thể tới từng phòng ban; toàn thể cán bộ nhân viên Bệnh viện MEDLATEC quyết tâm và đoàn kết nhất trí phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch cả năm đặt ra.