MEDLATEC: Tổng kết công tác tháng 5
6/3/2011 9:30:33 AM
Medlatec
2190
Ngày 30/5/2011 vừa qua, MEDLATEC tổ chức Tổng kết công tác tháng 5 và kế hoạch triển khai công tác tháng 6. Hội nghị do Giám đốc Võ Thị Ngọc Lan chủ trì và có sự tham dự của toàn thể cán bộ trưởng phó khoa phòng.Giám đốc Võ Thị Ngọc Lan trong cuộc họp.


Trong tháng 5, các khoa phòng của MEDLATEC đã đạt được kết quả trên nhiều mặt từ công tác hành chính, nhân sự đến công tác chuyên môn phục vụ khách hàng. Nổi bật trong tháng MEDLATEC đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu đã đề ra.


Trong cuộc họp này, Giám đốc Võ Thị Ngọc Lan có biểu dương, ghi nhận và động viên kịp thời cá nhân, tập thể xuất sắc nhất trong tháng có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển của MEDLATEC.

Tiếp nối kết quả đạt được của các tháng trước, với sự lãnh đạo sâu sát của Ban giám đốc và sự quyết tâm nhất trí của tập thể CBNV, trong tháng 6 tới MEDLATEC sẽ hoàn thành kế hoạch và tiếp tục góp phần hoàn thành chỉ tiêu năm. 


Theo medlatec.vn