Sinh hoạt chuyên đề tháng 8: Ý nghĩa xét nghiệm tổng phân tích máu
9/6/2011 12:00:00 AM
Medlatec
2836
Ngày 10/8/2011 vừa qua, MEDLATEC tổ chức sinh hoạt chuyên đề với chủ đề: “Ý nghĩa xét nghiệm tổng phân tích máu” do giám đốc Võ Thị Ngọc Lan trình bày. Buổi sinh hoạt với sự tham gia của Ban giám đốc, trưởng phó các khoa phòng, bác sĩ và cử nhân của MEDLATEC.


Nội dung của buổi sinh hoạt gồm 2 vấn đề chính, đó là ý nghĩa xét nghiệm tổng phân tích máu nói chung và nội dung cơ bản về tính ưu việt khi sử dụng máy Pentra DX 120 (32-45 thông số) - máy hiện mới được đưa vào sử dụng và có duy nhất tại MEDLATEC.

 

Qua đây cung cấp cho cán bộ tham dự hiểu biết các xét nghiệm, đặc biệt những xét nghiệm mới và ý nghĩa đánh giá về mặt lâm sàng. Từ việc hiểu ý nghĩa các xét nghiệm đó giúp nâng cao hiệu quả theo dõi, chẩn đoán và điều trị bệnh.