VNPG trang bị kiến thức Marketing cho toàn thể cán bộ (tiếp)
9/6/2011 12:00:00 AM
Medlatec
2134
Nằm trong kế hoạch trang bị kiến thức Marketing cho toàn thể cán bộ nhân viên công ty, ngày 27/7/2011, VNPG tổ chức khóa học tiếp theo về Marketing - khóa học “Phương pháp Marketing dịch vụ” do ThS Trí Anh, Phòng Marketing giảng dạy.


 
ThS. Trí Anh (đứng) trong buổi giảng dạy.


Tham dự buổi học vinh dự có giám đốc Võ Thị Ngọc Lan và cán bộ các khoa phòng.


Bằng kiến thức chuyên ngành được đào tạo và kinh nghiệm thực tiễn làm việc tại VNPG, ThS Trí Anh đã mang đến cho cán bộ tham dự kiến thức, bài học cơ bản nhất về phương pháp marketing. Hơn nữa, với phần trình bày lý thuyết ngắn gọn, cô đúc và những ví dụ minh họa sinh động cùng những trao đổi trong quá trình giảng dạy khiến buổi học thật sự sôi nổi và cán bộ tiếp thu bài học dễ dàng. Từ những kiến thức học hỏi và trang bị đó, giúp cho tất cả cán bộ VNPG nâng cao ý thức xây dựng và phát triển thương hiệu VNPG.