Bệnh viện MEDLATEC được cấp chứng chỉ chất lượng xét nghiệm quốc tế 2010
11/5/2010 5:28:26 PM
Medlatec
3163
Bệnh viện MEDLATEC là một trong những địa chỉ hàng đầu về dịch vụ xét nghiệm, đến nay đã có hơn 15 năm phát triển và trưởng thành, dịch vụ đó được khẳng định bằng niềm tin vào chất lượng của khách hàng và sự ghi nhận, đánh giá cao của các tổ chức chuyên môn.Ảnh: Chứng chỉ Chất lượng xét nghiệm Quốc tế của Chương trình kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm cấp ngày 8-8-2010.


Ngay từ đầu thành lập, Bệnh viện MEDLATEC đã tham gia ngay các chương trình về ngoại chuẩn và kiểm chuẩn như: Chứng chỉ Chất lượng xét nghiệm Quốc tế của Chương trình ngoại kiểm chất lượng xét nghiệm quốc tế của Uỷ ban Chất lượng Ngoại kiểm Đông Nam Á (EQAS) (tháng 10/2008-4/2009), Chứng chỉ Chất lượng xét nghiệm của Chương trình ngoại kiểm chất lượng xét nghiệm quốc tế của Uỷ ban Chất lượng Ngoại kiểm BIORAD (năm 2009),... Đặc biệt, ngày 8-8-2010, Bệnh viện MEDLATEC vinh dự được chương trình Chứng chỉ về chất lượng xét nghiệm Quốc tế của Chương trình kiểm chuẩn chất lượng Xét nghiệm của Hội Hoá sinh Lâm sàng Quốc tế (JFCC), Hội Hoá sinh Lâm sàng Australia (ACBB) và Hội Hoá sinh Lâm sàng Việt Nam công nhận.

Đó là niềm vinh dự lớn và có ý nghĩa đối với Bệnh viện MEDLATEC, song vì một MEDLATEC phát triển vững mạnh, trong thời gian tới bệnh viện sẽ không ngừng nỗ lực về mọi mặt từ cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật, đến nguồn nhân lực... với mong muốn là đáp ứng ngày càng cao nhu cầu về chăm sóc sức khỏe khách hàng.