Các chất ức chế phản ứng chuỗi polymerase (PCR inhibitors)
11/17/2010 4:10:58 AM
Medlatec
4340
Hiện nay, trong quá trình thực hiện phản ứng PCR, người ta đã phát hiện ra một số hóa chất có thể ảnh hưởng đến kết quả của phản ứng này.

Những chất ức chế PCR có thể ảnh hưởng đến tốc độ hoặc gây nhiễu phản ứng bằng cách gắn trực tiếp vào DNA/ RNA đích, làm mất hoạt tính enzym DNA polymerase hoặc gây mất tác dụng hoạt hóa của ion Mg2+ trong quá trình phản ứng, … việc phát hiện và loại trừ các chất ức chế phản ứng PCR có tác dụng quyết định sự thành công và chất lượng của phản ứng PCR. Vì vậy, đây là một việc làm vô cùng cần thiết đối với những người thực hiện phản ứng này.

 

Đến nay, nhiều chất ức chế PCR đã được phát hiện trong các mẫu máu, vải, mô động thực vật, đất, … (Bảng 1).

 

STT

Các chất ức chế PCR

Nguồn gốc

1

Heparin

Máu:

+ Nội sinh: Tế bào mastocyte

+ Ngoại sinh: Ống chứa heparin

2

Hemoglobin

Máu

3

Heme

Máu

4

Lactoferrin

Máu, sữa, thuốc tăng cường hệ miễn dịch, thuốc thảo dược, …

5

Immunoglobin G ( IgG)

Máu

6

Các polysaccharide

Thực vật

7

Các polysaccharide tạp

Phân, thực vật,…

8

Muối mật

Phân

9

Collagen

10

Melanin và Eumelanin

Tóc, da

11

Myoglobin

Mô cơ

12

Các proteinase

Sữa,…

13

Ion Ca2+

Sữa, xương

14

Ure

Nước tiểu

15

Acid humic (gồm quinone, phenol, catechol and sugar).

Phân, thực vật,…

16

Thuốc nhuộm chàm (indigo)

Vải bông

17

Các thành phần và hóa chất khi xử lý mẫu và tinh sạch DNA/ RNA

Hoá chất

           

Có thể phát hiện các chất ức chế PCR bằng cách sử dụng các chứng nội tại internal positive control (IPC) được cung cấp kèm theo bộ Kit của nhà sản xuất. Các số liệu thu được của phản ứng real-time PCR cũng có thể được sử dụng để phát hiện các chất ức chế bằng cách phân tích hiệu quả khuếch đại của mẫu.

           

Việc phát hiện và khắc phục ảnh hưởng của các chất ức chế phản ứng PCR cho phép các phòng thí nghiệm sinh học phân tử lựa chọn tốt các mẫu hơn, thu được tỷ lệ khuếch đại thành công cao hơn và hiệu quả của phòng thí nghiệm được cải thiện hơn.

CN. Nguyễn Hữu Quyền

                                                             Bệnh viện MEDLATEC