Máy siêu âm màu kỹ thuật số
5/14/2010 9:20:35 AM
Medlatec
3544
Nước sản xuất: Mindray
Nước sản xuất: Mindray
Chức năng: Doppler xung, Doppler liên tục, phổ doppler, Doppler màu, đặc biệt có thể chức năng tần số lặp lại xung cao ( HPRF) có thể siêu âm tim trong điều kiện không có Modul Doppler liên tục (CW) và mudule năng cấp hình ảnh Smart 3D.