chương trình miễn phí
Một số con số ấn tượng
Một số con số ấn tượng

CÁC DỊCH VỤ CHÍNH

Khám, chẩn đoán và điều trị đầy đủ các chuyên khoa: Nhi, Sản, Nam khoa, Truyền nhiễm, Ung bướu, Thần kinh, Cơ xương khớp,…

Khám, chẩn đoán và điều trị đầy đủ các chuyên khoa: Nhi, Sản, Nam khoa, Truyền nhiễm, Ung bướu,…

Đáp ứng đầy đủ các kỹ thuật chẩn đoán, theo dõi điều trị bệnh: Chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng, xét nghiệm

Đáp ứng đầy đủ các kỹ thuật chẩn đoán, theo dõi điều trị bệnh: Chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng, xét nghiệm;

Khám sức khỏe định kỳ cho cá nhân và gia đình

Khám sức khỏe định kỳ cho cá nhân và gia đình;

Khám sức khỏe định kỳ cho các tổ chức

Khám sức khỏe định kỳ cho các tổ chức: Doanh nghiệp, cơ quan, trường học, ngân hàng,…

Dịch vụ bác sĩ gia đình chủ động kiểm tra sức khỏe

Dịch vụ bác sĩ gia đình chủ động kiểm tra sức khỏe;

Khám thẩm định bảo hiểm cho các khách hàng tham gia bảo hiểm nhân thọ

Khám thẩm định bảo hiểm cho các khách hàng tham gia bảo hiểm nhân thọ.

Bạn chọn dịch vụ gì?
hotline 1900 5656561900 565656