Tầm quan trọng của khám sức khỏe định kỳ với doanh nghiệp và người lao động

Tầm quan trọng của khám sức khỏe định kỳ với doanh nghiệp và người lao động

Theo quy định của Luật lao động, hàng năm, người sử dụng lao động phải tổ chức khám sức khỏe ít nhất 01 lần cho người lao động; đối với người lao động làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại…. được khám sức khỏe ít nhất 06 tháng/lần. Vì vậy khám sức khỏe định kỳ không chỉ là nghĩa vụ của mỗi doanh nghiệp cần phải thực hiện và còn mang lại những lợi ích cho cả doanh nghiệp và người lao động.

Những ưu điểm khi khám sức khoẻ Doanh nghiệp tại MEDLATEC

Những ưu điểm khi khám sức khoẻ Doanh nghiệp tại MEDLATEC

Quy trình tổ chức

Quy trình tổ chức

Một số hình ảnh thực tế dịch vụ khám sức khoẻ tại bệnh viện