Địa điểm Bệnh viện Đa khoa MEDLATEC | Medlatec
Bệnh viện Đa khoa MEDLATEC

Bệnh viện Đa khoa MEDLATEC

Giám đốc chi nhánh : Ths Bs Nguyễn Thị Kim Len