Địa điểm Phòng khám Chuyên khoa Xét nghiệm MEDLATEC Bà Rịa - Vũng Tàu | Medlatec
Phòng khám Chuyên khoa Xét nghiệm MEDLATEC Bà Rịa - Vũng Tàu

Phòng khám Chuyên khoa Xét nghiệm MEDLATEC Bà Rịa - Vũng Tàu

Giám đốc chi nhánh : Lê Văn Hoàn