Địa điểm Phòng khám Chuyên khoa Xét nghiệm MEDLATEC Bắc Giang | Medlatec
Phòng khám Chuyên khoa Xét nghiệm MEDLATEC Bắc Giang

Phòng khám Chuyên khoa Xét nghiệm MEDLATEC Bắc Giang

Giám đốc chi nhánh : GĐ Vũ Xuân Bảng