Địa điểm Phòng khám Chuyên khoa Xét nghiệm MEDLATEC Bắc Ninh | Medlatec
Phòng khám Chuyên khoa Xét nghiệm MEDLATEC Bắc Ninh

Phòng khám Chuyên khoa Xét nghiệm MEDLATEC Bắc Ninh

Giám đốc chi nhánh : GĐ Nguyễn Ngọc Dũng