Địa điểm Phòng khám Chuyên khoa Xét nghiệm MEDLATEC Bình Định | Medlatec
Phòng khám Chuyên khoa Xét nghiệm MEDLATEC Bình Định

Phòng khám Chuyên khoa Xét nghiệm MEDLATEC Bình Định

Giám đốc chi nhánh : Nguyễn Văn Bình