Địa điểm Phòng khám Chuyên khoa Xét nghiệm MEDLATEC Bình Dương | Medlatec
Phòng khám Chuyên khoa Xét nghiệm MEDLATEC Bình Dương

Phòng khám Chuyên khoa Xét nghiệm MEDLATEC Bình Dương

Giám đốc chi nhánh : GĐ Nguyễn Phú Thạch