Địa điểm Phòng khám Chuyên khoa Xét nghiệm MEDLATEC Bình Phước | Medlatec
Phòng khám Chuyên khoa Xét nghiệm MEDLATEC Bình Phước

Phòng khám Chuyên khoa Xét nghiệm MEDLATEC Bình Phước

Giám đốc chi nhánh : GĐ Nguyễn Hồng Thanh