Địa điểm Phòng khám Chuyên khoa Xét nghiệm MEDLATEC Cần Thơ | Medlatec
Phòng khám Chuyên khoa Xét nghiệm MEDLATEC Cần Thơ

Phòng khám Chuyên khoa Xét nghiệm MEDLATEC Cần Thơ

Giám đốc chi nhánh : GĐ Lưu Văn Cường