Địa điểm Phòng khám Chuyên khoa Xét nghiệm MEDLATEC Đà Nẵng | Medlatec
Phòng khám Chuyên khoa Xét nghiệm MEDLATEC Đà Nẵng

Phòng khám Chuyên khoa Xét nghiệm MEDLATEC Đà Nẵng

Giám đốc chi nhánh : GĐ Tân Văn Phát