Địa điểm Phòng khám Chuyên khoa Xét nghiệm MEDLATEC Đắk Lắk | Medlatec
Phòng khám Chuyên khoa Xét nghiệm MEDLATEC Đắk Lắk

Phòng khám Chuyên khoa Xét nghiệm MEDLATEC Đắk Lắk

Giám đốc chi nhánh : GĐ Bùi Quốc Hoàng