Địa điểm Phòng khám Chuyên khoa Xét nghiệm MEDLATEC Đồng Nai | Medlatec
Phòng khám Chuyên khoa Xét nghiệm MEDLATEC Đồng Nai

Phòng khám Chuyên khoa Xét nghiệm MEDLATEC Đồng Nai

Giám đốc chi nhánh : GĐ. Trịnh Văn Cường