Địa điểm Phòng khám Chuyên khoa Xét nghiệm MEDLATEC Hà Nam | Medlatec
Phòng khám Chuyên khoa Xét nghiệm MEDLATEC Hà Nam

Phòng khám Chuyên khoa Xét nghiệm MEDLATEC Hà Nam

Giám đốc chi nhánh : GĐ Quách Thanh Bình