Địa điểm Phòng khám Chuyên khoa Xét nghiệm MEDLATEC Hà Tĩnh | Medlatec
Phòng khám Chuyên khoa Xét nghiệm MEDLATEC Hà Tĩnh

Phòng khám Chuyên khoa Xét nghiệm MEDLATEC Hà Tĩnh

Giám đốc chi nhánh : Nguyễn Trọng Hùng
Call Now
  Đặt lịch lấy mẫu tại nhà
  Đặt lịch KSK doanh nghiệp