Địa điểm Phòng khám Chuyên khoa Xét nghiệm MEDLATEC Hà Tĩnh | Medlatec
Phòng khám Chuyên khoa Xét nghiệm MEDLATEC Hà Tĩnh

Phòng khám Chuyên khoa Xét nghiệm MEDLATEC Hà Tĩnh

Giám đốc chi nhánh : Nguyễn Trọng Hùng