Địa điểm Phòng khám Chuyên khoa Xét nghiệm MEDLATEC Hải Dương | Medlatec
Phòng khám Chuyên khoa Xét nghiệm MEDLATEC Hải Dương

Phòng khám Chuyên khoa Xét nghiệm MEDLATEC Hải Dương

Giám đốc chi nhánh : GĐ Cao Phi Long