Địa điểm Phòng khám Chuyên khoa Xét nghiệm MEDLATEC Hải Phòng | Medlatec
Phòng khám Chuyên khoa Xét nghiệm MEDLATEC Hải Phòng

Phòng khám Chuyên khoa Xét nghiệm MEDLATEC Hải Phòng

Giám đốc chi nhánh : GĐ Vũ Văn Linh