Địa điểm Phòng khám Chuyên khoa Xét nghiệm MEDLATEC Hòa Bình | Medlatec
Phòng khám Chuyên khoa Xét nghiệm MEDLATEC Hòa Bình

Phòng khám Chuyên khoa Xét nghiệm MEDLATEC Hòa Bình

Giám đốc chi nhánh : GĐ. Đào Bá Bình